ترجمه مقاله آزمایش ساده برای آمپیسیلین با نانوذرات طلا به عنوان عامل پروب اسپکتروسکوپیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آزمایش ساده برای آمپیسیلین با نانوذرات طلا به عنوان عامل پروب اسپکتروسکوپیک - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک آزمایش ساده و حساس برای آمپیسیلین در علم داروشناسی با استفاده از نانوذرات طلا به عنوان عامل پروب اسپکتروسکوپیک
عنوان انگلیسی
A simple and sensitive assay for ampicillin in pharmaceuticals using gold nanoparticles as spectroscopic probe reagen
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8659
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
داروسازی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی دارویی، نانو شیمی و داروشناسی
مجله
مجله انجمن شیمی ایران - Journal of the Iranian Chemical Society
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کلمات کلیدی
نانوذرات طلا، آمپی سیلین، اسپکتروفتومتری، یون کادمیوم، دستوالعمل ICH
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روند آزمایشگاهی
دستگاه ها
سنتز نانوذرات طلا
روشی برای تعیین آمپی سیلین
تعیین آمپی سیلین در فرمولاسیون دارویی
نتایج و بحث
خصوصیات نانوذرات طلا
مکانیسم واکنش
اثر متغیرها روی سرعت واکنش
اثر حلال
اثر یون کادمیوم
اثر PH
اثر قدرت یونی
اثر دما
تایید روش
مطالعه / انتخاب یون خارجی
پارامترهای تحلیلی و خطی بودن
صحت
آنالیز فرمولاسیون های دارویی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A novel kinetic spectrophotometric method is developed for determination of ampicillin. The method is based on aggregation of gold nanoparticles in a chemical process that involved decomposition of ampicillin catalyzed by cadmium ion in methanol as solvent. The optimum experimental conditions for determination of ampicillin were established. The method permitted determination of ampicillin in a concentration range of 16.0–96.0 µg ml−1 with a detection limit of 13.0 µg ml−1 . The interferences of the species which are mostly available in biological samples were not significant in determination of ampicillin. The method is simple and sensitive for analyzing of ampicillin and is applicable for its assay in pharmaceutical formulations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک روش اسپکتروفتومتریک سینتیکی جدید برای تعیین آمپی سیلین توسعه پیدا کرده است. این روش بر اساس تجمع نانوذرات طلا در یک فرایند شیمیایی می باشد که شامل تجزیه ی آمپی سیلین می باشد که توسط یون کادمیوم در متانول به عنوان حلال کاتالیز می شود. شرایط آزمایشگاهی بهینه برای تعیین آمپی سیلین ایجاد شده است. روش تایید شده برای تعیین آمپی سیلین در یک محدوده ی غلظتی 16.0 – 96.0 میکروگرم / میلی لیتر و با یک مرز تشخیصی برابر 13.0 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. تداخل گونه هایی که اکثرا در نمونه های بیولوژیک در دسترس هستند در تعیین آمپی سیلین معنی دار نبود. این روش برای آنالیز آمپی سیلین ساده و حساس میباشد و برای آزمایش آن در فرمولاسیون های دارویی قابل کاربرد است.

بدون دیدگاه