ترجمه مقاله اثر بازدارندگی عصاره Allium sativum و Zingiber officinale بر باکتری های بیماری زا - نشریه BMC

ترجمه مقاله اثر بازدارندگی عصاره Allium sativum و Zingiber officinale بر باکتری های بیماری زا - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر بازدارندگی عصاره Allium sativum و Zingiber officinale بر باکتری های بیماری زای مهم مقاوم به داروها
عنوان انگلیسی
Inhibitory effect of Allium sativum and Zingiber officinale extracts on clinically important drug resistant pathogenic bacteria
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8583
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، داروسازی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی، علوم گیاهی، میکروبیولوژی و داروشناسی
مجله
سالانه میکروبیولوژی بالینی و ضد میکروبی - Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
دانشگاه
موسسه بیوشیمی و بیوتکنولوژی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان
کلمات کلیدی
سیر، زنجبیل، فعالیت ضدباکتریایی، عصاره
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
جمع آوری نمونه
استرین های باکتریایی
تهیه عصاره ها
آماده سازی محیط کشت
آزمایش ضد میکروبی با استفاده از روش انتشار دیسک
تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)
تحلیل آماری
نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Herbs and spices are very important and useful as therapeutic agent against many pathological infections. Increasing multidrug resistance of pathogens forces to find alternative compounds for treatment of infectious diseases. Methods: In the present study the antimicrobial potency of garlic and ginger has been investigated against eight local clinical bacterial isolates. Three types of extracts of each garlic and ginger including aqueous extract, methanol extract and ethanol extract had been assayed separately against drug resistant Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Shigella sonnei, Staphylococcus epidermidis and Salmonella typhi. The antibacterial activity was determined by disc diffusion method. Results: All tested bacterial strains were most susceptible to the garlic aqueous extract and showed poor susceptibility to the ginger aqueous extract. The (minimum inhibitory concentration) MIC of different bacterial species varied from 0.05 mg/ml to 1.0 mg/ml. Conclusion: In the light of several socioeconomic factors of Pakistan mainly poverty and poor hygienic condition, present study encourages the use of spices as alternative or supplementary medicine to reduce the burden of high cost, side effects and progressively increasing drug resistance of pathogens.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سابقه: گیاهان و ادویه جات به عنوان عامل درمانی در برابر بسیاری از عفونت های بیماری زا، بسیار مهم و مفید هستند. افزایش مقاومت عوامل بیماری زا به چند دارو باعث شده که تلاش برای یافتن ترکیبات جایگزین برای درمان بیماری های عفونی صورت گیرد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، توان ضد میکروبی سیر و زنجبیل در برابر هشت جدایه بالینی باکتریایی محلی مورد بررسی قرار گرفته است. سه نوع عصاره از سیر و زنجبیل شامل عصاره آبی، عصاره متانولی و عصاره اتانولی به طور جداگانه در برابر Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Shigella sonnei, Staphylococcus epidermidis and Salmonella typhi مقاوم به دارو بررسی شد. فعالیت ضد باکتریایی از طریق روش انتشار در آگار تعیین شد.
نتایج: تمام باکتری های بررسی شده به عصاره آبی سیر حساس تر بودند ولی حساسیت آن ها به عصاره زنجبیل آبی کم بود. MIC (حداقل غلظت مهارکنندگی ) گونه های مختلف باکتری از 05/0 تا 1 میلی گرم/میلی لیتر متفاوت بود.
نتیجه گیری: با توجه به چندین عامل اجتماعی و اقتصادی پاکستان یعنی به طور عمده فقر و شرایط بد بهداشتی، پژوهش حاضر، استفاده از ادویه جات به عنوان داروی جایگزین یا مکمل را برای کاهش هزینه بالا، عوارض جانبی و افزایش تدریجی مقاومت عوامل بیماری زا به داروها تشویق می کند.

بدون دیدگاه