مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
ترجمه مقاله سیستم تشخیص پزشکی بر اساس تجزیه و تحلیل عنبیه

ترجمه مقاله سیستم تشخیص پزشکی بر اساس تجزیه و تحلیل عنبیه

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ادغام منبع و اطلاعات مبتنی بر فیلتر جهت تشخیص فعالیت صوتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ادغام منبع و اطلاعات مبتنی بر فیلتر جهت تشخیص فعالیت صوتی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی مدل های کانال تجربی برای WBAN

ترجمه مقاله بررسی مدل های کانال تجربی برای WBAN

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با الگوهای رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با الگوهای رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله افزایش وضوح تصاویر با استفاده از کدگذاری فرکتال - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله افزایش وضوح تصاویر با استفاده از کدگذاری فرکتال - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28