مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
ترجمه مقاله حسگر هوشمند پوشیدنی الکتروانسفالوگرافی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسگر هوشمند پوشیدنی الکتروانسفالوگرافی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله توسعه الکترودهای نیمه خشک برای ثبت EEG - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه الکترودهای نیمه خشک برای ثبت EEG - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نوروفیدبک الکتروانسفالوگرافی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله نوروفیدبک الکتروانسفالوگرافی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله نقد و بررسی تحلیل خودکار الکتروانسفالوگرافی صرع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقد و بررسی تحلیل خودکار الکتروانسفالوگرافی صرع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم حوزه بدنی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم حوزه بدنی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی ثبت تصاویر پزشکی بر چند هسته ای ها و GPU - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی ثبت تصاویر پزشکی بر چند هسته ای ها و GPU - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله جت میکروپلاسمای اتمسفری غیرموازنه برای درمان آندوسکوپی - نشریه AIP

ترجمه مقاله جت میکروپلاسمای اتمسفری غیرموازنه برای درمان آندوسکوپی - نشریه AIP

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11