مقالات ترجمه شده رشته دیتا (دیتا و امنیت شبکه)

لیست مقالات ترجمه شده رشته دیتا (دیتا و امنیت شبکه)
ترجمه مقاله نظارت امنیتی تطبیقی برای نسل بعدی روترها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله نظارت امنیتی تطبیقی برای نسل بعدی روترها - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جداسازی برش شبکه در شبکه های 5G - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله انتخاب ویژگی سیستم تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا (IoT) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب ویژگی سیستم تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا (IoT) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه  ام دی پی آی

ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه ام دی پی آی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بک هال سلول کوچک 5G: دیدگاه مدیریت منابع رادیویی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بک هال سلول کوچک 5G: دیدگاه مدیریت منابع رادیویی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22