مقالات ترجمه شده رشته بهداشت عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سلامت (بهداشت) عمومی
ترجمه مقاله گردشگری عدالت سلامت: تباهی چشم انداز عدالت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله گردشگری عدالت سلامت: تباهی چشم انداز عدالت - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اینترنت اشیا در مراقبت های بهداشتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا در مراقبت های بهداشتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله جلوگیری از عفونت های محل جراحی مربوط به درن های شکمی - نشریه aacnjournals

ترجمه مقاله جلوگیری از عفونت های محل جراحی مربوط به درن های شکمی - نشریه aacnjournals

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله شش چالش در مدل سازی سیاست های بهداشت همگانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شش چالش در مدل سازی سیاست های بهداشت همگانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله توسعه مهارت های مدیریت منابع بحران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه مهارت های مدیریت منابع بحران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مراقبت از بیماران مبتلا به مثانه بیش فعال - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مراقبت از بیماران مبتلا به مثانه بیش فعال - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله انتقال سلامت روان الکترونیک از تئوری به عملی

ترجمه مقاله انتقال سلامت روان الکترونیک از تئوری به عملی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله قرار گیری در معرض پارابن در اوایل بارداری و دیابت حاملگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قرار گیری در معرض پارابن در اوایل بارداری و دیابت حاملگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پرونده های الکترونیکی سلامت شخصی

ترجمه مقاله پرونده های الکترونیکی سلامت شخصی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارتباط امنیت غذایی خانوار با رشد کودکان و نوجوانان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله ارتباط امنیت غذایی خانوار با رشد کودکان و نوجوانان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11