تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه: توسعه و آزمون روانسنجی
عنوان انگلیسی: The Healthy Lifestyle Scale for University Students: development and psychometric testing
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2012 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7906 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 406.29Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بهداشت عمومی
مجله: مجله سلامت عمومی استرالیایی - Australian Journal of Primary Health
دانشگاه: دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی، چین
کلمات کلیدی: پایایی، اعتبار
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

ابزار استفاده شده

بررسی HLSUS

شرکت کنندگان

کار زمینه ای

مدیریت داده ها

نتایج

ویژگی های افراد

پایایی

آزمون پایایی نیمه آزمون

پایای آزمون-آزمون مجدد

فاکتور آنالیز

تحلیل همبستگی

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

We report the development and validation of a scale to evaluate the healthy lifestyles of university students. The Delphi technique was used to determine the content validity of the scale with a panel of 33 experts. Psychometric testing was performed and confirmed with 6000 undergraduate students who were randomly selected from 10 universities in China. Three Delphi rounds were required to achieve final consensus for content validity. The split-half correlation coefficient and Cronbach’s a coefficient for the total scale were 0.841 and 0.892, respectively. Construct validity was supported by exploratory factor analysis, which yielded an eight-factor instrument that explained 55.02% of the variance in the 38 items. The proposed Healthy Lifestyle Scale for University Students has good construct validity and reliability and can be used as an evaluation tool for health counselling in university health centres.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ما در این تحقیق توسعه و اعتبار سنجی یک معیار برای ارزیابی سبک زندگی سالم دانشجویان دانشگاه را گزارش کرده ایم. تکنیک دلفی برای تعیین اعتبار محتوایی این شاخص همراه با یک گروه 33 نفره از متخصصان مورد استفاده قرار گرفت. تست های روان سنجی برای 6000 دانشجوکه به صورت تصادفی از 10دانشگاه  چین انتخاب شده بودند ، اجرا و تایید شد. سه عدد صحیح دلفی برای رسیدن به اجماع نظر در مورد اعتبار محتوایی نیاز بود. ضریب همبستگی نیمه و ضریب کرونباخ برای این شاخص به ترتیب 0.841 و 0.892 بودند. اعتبار ساختاری نیز با تحلیل فاکتور اکتشافی تائید شد که  بازده آن یک ابزار 8 فاکتوری بود که بیانگر واریانس 55.02% برای 38 گزینه بود. معیار مطرح شده برای سبک زندگی سالم  برای دانشجویان دانشگاه دارای اعتبار ساختاری خوب و پایایی مناسب است و می تواند به عنوان ابزار ارزیابی درمراکز سلامت دانشگاه ها استفاده شود.