ترجمه مقاله معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه: توسعه و آزمون روانسنجی
عنوان انگلیسی
The Healthy Lifestyle Scale for University Students: development and psychometric testing
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2012
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7906
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهداشت عمومی
مجله
مجله سلامت عمومی استرالیایی - Australian Journal of Primary Health
دانشگاه
دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی، چین
کلمات کلیدی
پایایی، اعتبار
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
ابزار استفاده شده
بررسی HLSUS
شرکت کنندگان
کار زمینه ای
مدیریت داده ها
نتایج
ویژگی های افراد
پایایی
آزمون پایایی نیمه آزمون
پایای آزمون-آزمون مجدد
فاکتور آنالیز
تحلیل همبستگی
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

We report the development and validation of a scale to evaluate the healthy lifestyles of university students. The Delphi technique was used to determine the content validity of the scale with a panel of 33 experts. Psychometric testing was performed and confirmed with 6000 undergraduate students who were randomly selected from 10 universities in China. Three Delphi rounds were required to achieve final consensus for content validity. The split-half correlation coefficient and Cronbach’s a coefficient for the total scale were 0.841 and 0.892, respectively. Construct validity was supported by exploratory factor analysis, which yielded an eight-factor instrument that explained 55.02% of the variance in the 38 items. The proposed Healthy Lifestyle Scale for University Students has good construct validity and reliability and can be used as an evaluation tool for health counselling in university health centres.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

ما در این تحقیق توسعه و اعتبار سنجی یک معیار برای ارزیابی سبک زندگی سالم دانشجویان دانشگاه را گزارش کرده ایم. تکنیک دلفی برای تعیین اعتبار محتوایی این شاخص همراه با یک گروه 33 نفره از متخصصان مورد استفاده قرار گرفت. تست های روان سنجی برای 6000 دانشجوکه به صورت تصادفی از 10دانشگاه  چین انتخاب شده بودند ، اجرا و تایید شد. سه عدد صحیح دلفی برای رسیدن به اجماع نظر در مورد اعتبار محتوایی نیاز بود. ضریب همبستگی نیمه و ضریب کرونباخ برای این شاخص به ترتیب 0.841 و 0.892 بودند. اعتبار ساختاری نیز با تحلیل فاکتور اکتشافی تائید شد که  بازده آن یک ابزار 8 فاکتوری بود که بیانگر واریانس 55.02% برای 38 گزینه بود. معیار مطرح شده برای سبک زندگی سالم  برای دانشجویان دانشگاه دارای اعتبار ساختاری خوب و پایایی مناسب است و می تواند به عنوان ابزار ارزیابی درمراکز سلامت دانشگاه ها استفاده شود.