مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین

لیست مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 44
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله آنالیز استراتژی های استقرار در زنجیره های تامین معکوس - نشریه امرالد

ترجمه مقاله آنالیز استراتژی های استقرار در زنجیره های تامین معکوس - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و مفهوم نوآوری سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و مفهوم نوآوری سبز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مدلسازی یک زنجیره تامین سبز در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی یک زنجیره تامین سبز در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله بررسی و تحلیل پروژه های بلاک‌چین در مدیریت زنجیره تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی و تحلیل پروژه های بلاک‌چین در مدیریت زنجیره تامین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله درک زنجیره تامین: بررسی متون و مقالات گذشته

ترجمه مقاله درک زنجیره تامین: بررسی متون و مقالات گذشته

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سیستم مدیریت اطلاعات زنجیره تامین لجیستیک سرویس گرا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم مدیریت اطلاعات زنجیره تامین لجیستیک سرویس گرا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله هوش کسب و کار و چابکی زنجیره تامین

ترجمه مقاله هوش کسب و کار و چابکی زنجیره تامین

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 45