مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین

لیست مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین
دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 38