دانلود ترجمه مقاله بررسی تکنولوژی شناسایی از طریق فرکانس رادیویی و چابکی سازمانی - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله بررسی تکنولوژی شناسایی از طریق فرکانس رادیویی و چابکی سازمانی - مجله تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین اقتباس تکنولوژی شناسایی از طریق فرکانس رادیویی و چابکی سازمانی
عنوان انگلیسی
RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION TECHNOLOGY UTILIZATION AND ORGANIZATIONAL AGILITY
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2011
نشریه
Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4226
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی، مدیریت صنعتی و مدیریت عملکرد
مجله
مجله سیستم های اطلاعات کامپیوتری
دانشگاه
آرکانزاس جنوبی
کلمات کلیدی
تکنولوژی RFID، چابکی سازمانی، عملکرد عملیاتی، عملکرد لجیستیک
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
-2پیشینه پژوهش (مرور ادبیات) و فرضیات
1 2مدل و فرضیات
2 2 اشاعه تکنولوژی و پذیرش RFID
3 2 فرضیات
3 روش
1 3 فرایند جمع آوری داده ها
2 3 خطای روش مشترک
3 3 تحلیل های آماری و ارزیابی ساختار
4 نتایج
1 4 ارزیابی مقیاس اندازه گیری
2 4 ارزیابی مدل اندازه گیری
3 4 نتایج مدلسازی معادله ساختاری
4 4 خلاصه نتایج
5 نتایج و بحث
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study examines the impact of RFID technology utilization on organizational agility in manufacturing firms. Data from a sample of 328 manufacturers were collected and the model was assessed following a structural equation methodology. Findings indicate that adoption of RFID technology utilization directly and positively impacts organizational agility which in turn directly and positively impacts both operational and logistics performance. Additionally, operational performance directly and positively impacts logistics performance. Data were collected during the growth stage of RFID technology adoption and were only collected from firms in the manufacturing sector. Respondents held operations-level positions in manufacturing organizations. Results should be interpreted with these limitations in mind. The implementation of RFID technology can result in improved organizational agility resulting in improved performance. Practitioners considering adoption of RFID technology should weigh potential benefits from increased agility and performance against the costs of technology adoption.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر اقتباس تکنولوژی RFID بر چابکی سازمانی در شرکت های تولیدی می پردازد. داده ها و اطلاعات حاصل از 328 تولید کننده جمع آوری ، و مدل پیشنهادی با پیروی از روش معادله ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان می دهد که اقتباس تکنولوژی RFIDتاثیرات مستقیم و مثبتی بر چابکی سازمانی و در نتیجه عملکرد عملیاتی و لجیستیک می گذارد. به علاوه، عملکرد عملیاتی تاثیرات مستقیم و مثبتی بر عملکرد لجیستیک می گذارد. داده ها و اطلاعات مورد نظر در طول مرحله رشد اقتباس تکنولوژی RFID تنها از شرکت های حاضر در بخش تولید جمع آوری گردید. پاسخ دهندگان در سازمان های تولیدی ، مقام و موقعیت سطح عملیات ها را برعهده داشتند. نتایج بدست آمده باید با توجه به این محدودیت ها تعبیر و تفسیر گردد. اجرای تکنولوژی RFID می تواند چابکی سازمانی و نتیجه عملکرد را بهبود بخشد. دست اندرکارانی که به اقتباس تکنولوژی RFID توجه می کنند، باید منافع و مزایای بالقوه حاصل از افزایش چابکی و عملکرد در برابر هزینه های اقتباس تکنولوژی را بسنجند.

بدون دیدگاه