مقالات ترجمه شده رشته علوم محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم محیط زیست
ترجمه مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران - نشریه BMC

ترجمه مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله توصیف و کنترل گازهای بودار در یک محل دفن زباله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توصیف و کنترل گازهای بودار در یک محل دفن زباله - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله تصفیه پساب روغن زیتون با استفاده از یک سیستم الکترولیز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصفیه پساب روغن زیتون با استفاده از یک سیستم الکترولیز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تاثیر بقایای داروهای ضد سرطان در محیط زیست - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر بقایای داروهای ضد سرطان در محیط زیست - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تولید ازون و گونه های اکسیژن فعال پس از جوشکاری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مطالعه سیستم اطلاعات سبز

ترجمه مقاله مطالعه سیستم اطلاعات سبز

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 13