ترجمه مقاله رویکرد روش شناسی سطح پاسخ در بهینه سازی جذب +CU2، +Ni2 و +PB2 با کربن فعال شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رویکرد روش شناسی سطح پاسخ در بهینه سازی جذب +CU2، +Ni2 و +PB2 با کربن فعال شده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رویکرد روش شناسی سطح پاسخ در بهینه سازی جذب +CU2، +Ni2 و +PB2 با استفاده از کربن فعال شده با هیدروکسید پتاسیم (KOH) حاصل از پوست موز
عنوان انگلیسی
Response surface methodology approach for optimization of Cu2+, Ni2+ and Pb2+ adsorption using KOH-activated carbon from banana peel
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8397
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه ، شیمی محیط زیست، آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط
مجله
سطوح و اینترفیس ها - Surfaces and Interfaces
دانشگاه
دانشگاه هوشی مین، دانشگاه منابع طبیعی و محیط زیست (HCMUNRE)، ویتنام
کلمات کلیدی
جذب یون های فلزات سنگین (Adsorption of heavy metal ions)، پوست موز (Banana peel)، روش سطح پاسخ (Response surface methodology)، کربن فعال شده (Activated carbon)
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. روند آزمایش
2.1. ساخت کربن فعال از پوست موز
2.2. ابزارها و تکنیک ها
2.3. آزمایشات جذب گروهی
2.4. طرح آزمایشی با روش سطح پاسخ (RSM)
3. نتایج و بحث
3.1. توصیف خصوصیات کربن فعال شده (AC) مشتق از پوست موز
3.2. مدل های درجه دوم جذب یون فلزات سنگین به واسطه کربن فعال مشتق از پوست موز
3.3. اثر عوامل تاثیرگذار بر جذب یون های فلزات سنگین به واسطه کربن فعال (AC) مشتق از پوست موز
3.4. مطالعه ایزوترم جذب
4. نتیجه گیری
قدردانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study aims at optimizing the adsorption of heavy metal ions onto banana peel derived activated carbon (AC) using response surface methodology (RSM) involving central composite design (CCD). The cheap, non-toxic and locally available banana peel was subjected to carbonization and subsequently KOHactivation to produce the porous AC, which was then characterized by SEM and FTIR analyses. In RSM study, the individual and interactive effects of three critical variables including heavy metal ion concentration, pH of solution and AC dosage on the adsorption capacity were optimized. The maximum adsorption capacity appeared to follow the order: Cu2+ (14.3 mg/g) < Ni2+ (27.4 mg/g) < Pb2+ (34.5 mg/g) that agreed well with the verification experiments, revealing the reliability and suitability of the optimization approach. In addition, the results of isotherm study show that the Langmuir model can be used to best describe the adsorption behavior of Cu2+ and Ni2+ onto the banana peel derived activated carbon.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر بهینه سازی جذب یون های فلزات سنگین به واسطه کربن فعال (AC) مشتق از پوست موز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) می باشد که از طرح مرکب مرکزی (CCD) برخوردار است. پوست موز ارزان، غیر سمی و در دسترس در معرض کربونیزاسیون و متعاقب آن فعالسازی هیدروکسید پتاسیم (KOH) برای تولید کربن فعال (AC) متخلخل قرار گرفت و سپس بر اساس تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف نگاری مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR) توصیف گردید. در مطالعه روش شناسی سطح پاسخ (RSM)، اثرات فردی و متقابل سه متغیر حیاتی شامل: غلظت یون های فلزات سنگین، pH محلول و دوز کربن فعال (AC) بر ظرفیت جذب بهینه سازی گردید. ترتیب ظرفیت جذب حداکثری یون عبارتست از: (34.5 mg/g) +PB2 ˂ (27.4 mg/g) +Ni2 ˂ (14.3 mg/g) +CU2 که به خوبی با آزمایشات راستی آزمایی همخوانی داشته و قابلیت اطمینان و مناسب بودن رویکرد بهینه سازی را آشکار می سازد. افزون بر این، نتایج حاصل از مطالعه ایزوترم نشان می دهد که مدل لانگمیر را می توان به نحو احسن برای توصیف رفتار جذب +CU2 و +Ni2 به واسطه کربن فعال شده مشتق از پوست موز، مورد استفاده قرار داد.

بدون دیدگاه