ترجمه مقاله مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر
عنوان انگلیسی
Hospital waste management in El-Beheira Governorate, Egyp
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8303
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازیافت و مدیریت پسماند، مهندسی بهداشت محیط و آلودگی محیط زیست
مجله
مجله مدیریت محیطی - Journal of Environmental Management
دانشگاه
موسسه عالی بهداشت عمومی، دانشگاه اسکندریه، مصر
کلمات کلیدی
زباله های بیمارستان، زباله های پزشکی، مدیریت زباله های پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی، شیوه های مدیریت زباله
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. اطلاعات پیش زمینه
2.1. میزان ضایعات
3. مواد وروش ها
3.1. تنظیم و طراحی مطالعه
3.2. جمع آوری داده ها
3.3. نمونه برداری و تجزیه و تحلیل
4. نتایج
4.1. بررسی موسسات پزشکی در استان البحیرا
4.2. بیمارستان های انتخاب شده در شهر دامانهور
4.2.1. مقدار ضایعات تولید شده
4.2.1.1. نرخ تولید
4.2.2. خصوصیات ضایعات تولید شده
4.3. ارزیابی سیستم مدیریت ضایعات بیمارستانی فعلی
4.3.1. جداسازی وجمع آوری ضایعات
4.2.2. نگهداری ضایعات
4.2.3. مدیریت ضایعات
4.2.4. حمل و نقل و دفع نهایی خارج از محل
5. بحث
5.1. میزان ضایعات تولید شده
5.1.1. سرعت تولید
5.2. خصوصیات ضایعات تولید شده
5.3. سیستم مدیریت ضایعات در بیمارستان
5.3.1. جداسازی و جمع آوری ضایعات
5.3.2. نگهداری ضایعات
5.3.3 انجام عملیاتی بر روی ضایعات
5.3.4 انتقال به خارج محل و دفن نهایی
6 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigated the hospital waste management practices used by eight randomly selected hospitals located in Damanhour City of El-Beheira Governorate and determined the total daily generation rate of their wastes. Physico-chemical characteristics of hospital wastes were determined according to standard methods. A survey was conducted using a questionnaire to collect information about the practices related to waste segregation, collection procedures, the type of temporary storage containers, on-site transport and central storage area, treatment of wastes, off-site transport, and final disposal options. This study indicated that the quantity of medical waste generated by these hospitals was 1.249 tons/day. Almost two-thirds was waste similar to domestic waste. The remainder (38.9%) was considered to be hazardous waste. The survey results showed that segregation of all wastes was not conducted according to consistent rules and standards where some quantity of medical waste was disposed of with domestic wastes. The most frequently used treatment method for solid medical waste was incineration which is not accepted at the current time due to the risks associated with it. Only one of the hospitals was equipped with an incinerator which is devoid of any air pollution control system. Autoclaving was also used in only one of the selected hospitals. As for the liquid medical waste, the survey results indicated that nearly all of the surveyed hospitals were discharging it in the municipal sewerage system without any treatment. It was concluded that the inadequacies in the current hospital waste management practices in Damanhour City were mainly related to ineffective segregation at the source, inappropriate collection methods, unsafe storage of waste, insufficient financial and human resources for proper management, and poor control of waste disposal. The other issues that need to be considered are a lack of appropriate protective equipment and lack of training and clear lines of responsibilities between the departments involved in hospital waste management. Effective medical waste management programs are multisectoral and require cooperation between all levels of implementation, from national and local governments to hospital staff and private businesses

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه مدیریت ضایعات بیمارستانی در هشت بیمارستان شهر دامانهار از استان البحیرا به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و نرخ تولید پسماند به طور روزانه تعیین شد. ویژگی های فیزیکو شیمیایی ضایعات بیمارستانی بر اساس روش های استاندارد تعیین شد. این بررسی با استفاده از پرسشنامه ها بود و اطلاعات جمع-آوری شده در رابطه با اقدامات مرتبط با تفکیک زباله ها، شیوه جمع آوری، جنس ظرف های نگهداری موقتی، محل انتقال و منطقه نگهداری مرکزی، اقدامات انجام شده بر روی آلاینده ها، انتقال به مکان دیگر و از بین بردن نهایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که مقدار ضایعات دارویی تولید شده1.249 تن در روز است. تقریباً دوسوم این ضایعات مشابه ضایعات خانگی بودند. بقیه (38.9%) ضایعات خطرناک بودند. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که تفکیک زباله ها بر اساس قوانین و استانداردهاانجام نمی شود و بخشی از ضایعات دارویی به همراه ضایعات خانگی دفن می شوند. روشی که معمولاً برای از بین بردن ضایعات دارویی استفاده می شود سوزاندن است که امروزه به دلیل خطرات ناشی از آن مورد قبول نیست. تنها یکی از بیمارستان ها به یک دستگاه زباله سوز مجهز بود که فاقد سیستم کنترل آلایندگی بود. اتوکلا نیز تنها در یکی از بیمارستان های مورد بررسی استفاده شد. در رابطه با ضایعات دارویی مایع، نتایج مطالعه حاکی از آن است که تقزیباً تمامی بیمارستان ها این ضایعات را بدون هیچ گونه نظارتی به سیستم فاضلاب تخلیه می کنند. نتیجه گرفته می شود که کاستی های موجود در مدیریت پسماند بیمارستان در شهر دامانهور با عدم کارایی تفکیک زباله ها در مبدا، روش های نا مناسب جمع آوری، نگهداری نا ایمن زباله ها، عدم جود نیروی انسانی و منابع مالی کافی و کنترل ضعیف دفن ضایعات در ارتباط است. مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد نبود امکانات حفاظتی و آموزش مناسب و عدم وجود خط مشی روشن بین سازمان های مرتبط با مدیریت پسماند بیمارستان است. برنامه های کارامد در حوزه میریت پسماند چند جانبه بوده و نیازمند همکاری بین کلیه زمینه های مسئول، از مقامات دولتی و محلی تا کارکنان بیمارستان و مشاغل خصوصی است.

بدون دیدگاه