ترجمه مقاله کاربرد مدل های ریاضی در پیش بینی ترکیبات و تولید ضایعات بیمارستانی در ایران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد مدل های ریاضی در پیش بینی ترکیبات و تولید ضایعات بیمارستانی در ایران - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد مدل های ریاضی در پیش بینی ترکیبات و تولید ضایعات بیمارستانی در ایران
عنوان انگلیسی
A mathematical model to predict the composition and generation of hospital wastes in Iran
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2007
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8302
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازیافت و مدیریت پسماند، آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط
مجله
مدیریت مواد زائد - Waste Management
دانشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
2. 1. تجزیه و تحلیل فیزیکی ضایعات بیمارستانی از نظر مواد
2.2. تجزیه و تحلیل فیزیکی اجزای ضایعات بیمارستانی
2.3. تولید ضایعات بیمارستانی در سال 2001
2.4. مدل های ریاضی برای پیش بینی تولید ضایعات بیمارستانی در آینده
2.4.1. پیش ینی رشد تعدادی از تخت ها و بیمارستان ها در ایران
2.4.2. برآورد تولید ضایعات بیمارستانی در سال آینده در ایران
2.4.3. برآورد ضایعات بیمارستانی تولیدی تجمع یافته در سال آینده در ایران
3. نتایج و بحث
4. نتیجه گیری نهایی
5. توصیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The aim of this study is to investigate the quality and quantity of hospital wastes in Iran. The generated hospital wastes have been estimated by the number of hospitals and the number of active beds in each province of Iran in 2001. All data and information have been gathered from: (i) Iran Statistics Center, (ii) literature review, and (iii) hospital waste investigations for an average hospital. Physical analyses have been conducted in terms of various materials (plastic, textile, paper, metal, and others) and components (biological, infectious, medical, and regular wastes). Based on the above-mentioned investigation and information, a mathematical model has been developed to calculate the generation of (infectious) hospital wastes for any desired year. Utilizing the model, generated infectious hospital wastes has been estimated as 698,937 tonnes for 2008 (short-term) and 3,494,387 tonnes for 2028 (long-term period). If the real infectious wastes are collected separately, then the generated infectious wastes will be reduced by 15.1% of the above-mentioned amount (139,787 tonnes for 2008, and 698,877 tonnes for 2028). Results of physical analysis show the components of the hospital waste as: (a) infectious, 67.3%; (b) medical, 8.8%; (c) biological, 1.8%; and (d) common municipal wastes, 22.1%. An appropriate collection method requires training the staff at hospitals along with preparation of the required facilities. Of course, both of these requirements are cost intensive.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی کمی و کیفی ضایعات بیمارستانی در ایران است. ضایعات بیمارستانی تولید شده در تعدادی از بیمارستان ها با تخت های فعال در هر استان در سال2001 برآورد شد. کلیه داده های به دست آمده حاصل از: الف) مرکز آمار ایران، ب) مرور مقالات و ج) متوسط ضایعات بیمارستانی توسط بیمارستان ها بوده است. تجزیه و تحلیل های فیزیکی بر روی مواد مختلف (پلاستیکف پارچه، کاغذ، فلز و ..) و همچنین ترکیبی (بیولوژیکی، آلودگی، دارویی و ضایعات سازمان یافته) انجام شد. بر اساس ارزیابی ها و اطلاعات اشاره شده در بالا مدل های ریاضی ایجاد شد تا تولید ضایعاتبیمارستانی را در سال دلخواه برآورد کند. با استفاده از مدل مشخص شده که ضایعات بیمارستانی تولید شده در سال 2008 (کوتاه مدت) معادل 698.97 تن است که پیش بینی می شود در سال 2028 (بلند مدت) به 3.494.387 تن برسد. اگر مواد آلاینده واقعی جداگانه جمع آوری شوند، ضایعات آلوده تولید شده 15.1 درصد نسبت به میزان اشاره شده در بالا کاهش می یابد (139.787 تن در سال 2008 و 698.877 تن در سال 2028). نتایج تجزیه و تحلیل های فیزیکی نشان داد که اجزای تشکیل دهنده ضایعات بیمارستانی عبارتند از: الف) مواد عفونی، 67.3 درصد، ب) دارویی 8.8%، ج) بیولوژیک 1.8% و د) ضایعات شهری رایج 22.1%. روش های مناسب جمع آوری ضایعات نیازمند اموزش صحیح کارکنان و همچنین تامین امکانات لازم است. البته هر دو این موارد مورد نیاز، نیازمند هزینه-های زیادی هستند.

بدون دیدگاه