مقالات ترجمه شده رشته شیمی معدنی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی معدنی
ترجمه مقاله نفوذ ردیاب نیکل در آلیاژهای آنتروپی بالا CoCrFeNi و CoCrFeMnNi - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ ردیاب نیکل در آلیاژهای آنتروپی بالا CoCrFeNi و CoCrFeMnNi - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پارچه کربنی پوشش داده شده با Ni-P و Ni-P-ZrO2-Al2O3 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پارچه کربنی پوشش داده شده با Ni-P و Ni-P-ZrO2-Al2O3 - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تعیین سختی کلی در آب شیر با استفاده از سنسورهای موج صوتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین سختی کلی در آب شیر با استفاده از سنسورهای موج صوتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تبلور مجدد متادینامیکی فولاد ضد زنگ آستنیتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تبلور مجدد متادینامیکی فولاد ضد زنگ آستنیتی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14