ترجمه مقاله مشخصه یابی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید و کاهش فتوکاتالیکی محلول کروم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مشخصه یابی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید و کاهش فتوکاتالیکی محلول کروم  - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مشخصه یابی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید و کاهش فتوکاتالیکی محلول کروم (VI)
عنوان انگلیسی
Characterizations of nano-TiO2/diatomite composites and their photocatalytic reduction of aqueous Cr (VI)
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6745
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی محیط زیست، شیمی تجزیه، شیمی معدنی و نانوشیمی
مجله
علم سطح کاربردی - Applied Surface Science
دانشگاه
دانشکده شیمی و مهندسی محیط زیست، دانشگاه معدن و فناوری (پکن)، چین
کلمات کلیدی
فتوکاتالیست، تیتانیوم دی اکسید، کروم (VI)، دیاتومیت
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. تجربی
2.1. آماده سازی کامپوزیت دیاتومیت نانو-تیتانیوم دی اکسید
2.2. رآکتور فتوکاتالیکی و روند آزمایشگاهی
2.3. آنالیز و و مشخصه یابی
3. بحث و نتیجه
3.1. مشخصه یابی نمونه ها
3.2. تأثیر pH برتخریب کروم (VI)
3.3 تأثیر میزان نمونه ها
3.4.تأثیر شدت روشنایی
3.5. تأثیر غلظت کروم (VI)
3.6. مدلسازی سینتیک
3.7. پایداری فتوکاتالیکی
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper, the TiO2 nanoparticles were immobilized on diatomite (DIA) via a typical hydrolysis precipitation process using TiCl4 as precursor. The as-prepared composites were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and Xray photoelectron spectroscopy (XPS). TiO2 nanoparticles with the average grain size of around 7–14 nm were well deposited on the surface of diatomite. The photocatalytic activity toward the reduction of aqueous Cr (VI) was demonstrated under UV light. The influence of initial pH values, catalyst amount, illumination intensity and initial concentrationof Cr (VI) onphotocatalytic reductionof Cr (VI) were investigated. Compared with the commercial TiO2 (P25, Degussa), the TiO2/DIA composites had better reactive activity because of their relatively higher adsorption capacity. Furthermore, the prepared photocatalyst exhibited relatively good photocatalytic stability depending on the reusability tests.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه، نانوذرات تیتانیوم دی اکسید را بر دیاتومیت ثابت کرد که با همراهی فرآیند هیدرولیز موضعی با استفاده از تیتانیوم تترا کلرید به عنوان پشیروی کننده انجام شد. کامپوزیت آماده شده با پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) و اسپکتروسکوپی فتوالکترونی اشعه ایکس (XPS) مشخصه یابی شد. نانوذرات تیتانیوم دی اکسید با اندازه متوسط ذره در حدود 14-7 نانومتر به خوبی در سطح دیاتومیت رسوب کرد. فعالیت فتوکاتالیکی به منظور کاهش محلول تحت نور فرابنفش تحقیق و بررسی شد. تأثیر مقدار اولیه، میزان کاتالیست، شدت شفاف سازی، و غلظت اولیه کروم (VI) بر کاهش فتوکاتالیکی بررسی شد. در مقایسه با تیتانیوم دی اکسید تجاری (P25, Degussa)، کامپوزیت نانوذرات تیتانیوم دی اکسید ثابت شده بر دیاتومیت فعالیت واکنش بهتری را دارد که مربوط به ظرفیت جذب بالاتر می باشد. به علاوه، فتوکاتالیست مقایسه شده پایداری فتوکاتالیکی خوبی در آزمون های بازیابی را نشان داد.

بدون دیدگاه