تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فصل مشترک در کامپوزیت الیاف آلومینا / پوشش باریم زیرکنات / زمینه آلومینا – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مشخصه یابی محصولات واکنش فصل مشترک در کامپوزیت الیاف آلومینا / پوشش باریم زیرکنات / زمینه آلومینا
عنوان انگلیسی: Characterization of interfacial reaction products in alumina fiber/barium zirconate coating/alumina matrix composite
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2002 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5536 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.09Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی معدنی، شیمی پلیمر، خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی، خوردگی و حفاظت از مواد، نانومواد و مهندسی فرآیند
مجله: خصوصیات مواد - Materials Characterization
دانشگاه: گروه علوم مواد و مهندسی، دانشگاه آلاباما در بیرمنگام، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: آلومینا، باریم زیرکنات، کامپوزیت الیاف اکسیدی/زمینه ی اکسیدی، کامپوزیت زمینه سرامیکی، واکنش فصل-مشترکی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش تجربی

2. 1. مواد

2. 2. پوشش دهی الیاف

2. 3. عملیات حرارتی الیاف با پوشش BaZrO3

2. 4. آماده سازی کامپوزیت ها

2. 5. مشخصه یابی

3. نتایج و بحث

3. 1. واکنش های فصل مشترکی بین پوشش BaZrO3 و الیاف Al2O3

3. 2. واکنش های فصل مشترکی در کامپوزیت های الیاف Al2O3 با پوشش BaZrO3/ زمینه ی Al2O3

3. 3. تأثیر واکنش های فصل مشترکی بر ریزساختار و رشد ترک

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Barium zirconate (BaZrO3) is a candidate material for interface engineering of alumina fiber/alumina matrix composites. Al2O3 and BaZrO3 react at high temperatures to form a series of reaction products. The objective of this work was to characterize these reaction products and to investigate their effect on crack propagation. BaZrO3 coating was applied on Al2O3 fibers via a sol – gel route. The characterization was carried out by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The reaction products between BaZrO3 coating and Al2O3 (fibers and/or matrix) included ZrO2, barium monoaluminate (BaOAl2O3) and Ba b-Al2O3 (BaO7.3Al2O3). In hot-pressed composites, barium aluminate was mainly present in the form of Ba b-Al2O3. The Ba b-Al2O3 is known to have a layer-type structure, which is likely to be propitious for crack deflection. The interfacial reactions are diffusion-controlled solid-state processes, mainly depending on the diffusion of Ba cations. The Ba b-Al2O3 phase can form either through direct reaction between the BaZrO3 coating and Al2O3 or through indirect reaction between a BaOAl2O3 intermediate phase and Al2O3. The BaZrO3 coating and the reaction products between the coating and fiber/matrix provide multiple weak interfaces, which are likely to result in crack deflection and thus toughness enhancement in an all oxide composite.

نمونه متن ترجمه

چکیده:

باریم زیرکنات (BaZrO3) یک ماده ی داوطلب برای مهندسی فصل مشترک کامپوزیت های الیاف آلومینا/زمینه ی آلومینا است. Al2O3 و BaZrO3 در دماهای بالا واکنش می دهند تا یک سری محصولات واکنش تشکیل شود. هدف این پژوهش، مشخصه یابی این محصولات واکنش بمنظور بررسی اثر آن ها بر رشد ترک بود. پوشش BaZrO3 از طریق روش سل-ژل روی الیاف Al2O3 اعمال شد. مشخصه یابی با استفاده از پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتوی ایکس (EDX) انجام شد. محصولات واکنش بین پوشش BaZrO3 و (الیاف و/یا زمینه ی) Al2O3 شامل ZrO2، باریم مونوآلومینات (BaO. Al2O3) و Ba β- Al2O3 (BaO. 7.3 Al2O3) بود. در کامپوزیت های تولیدشده به روش پرس گرم، باریم آلومینات عمدتا به شکل Ba β- Al2O3 حضور داشت. Ba β-Al2O3 دارای یک ساختار لایه ای است که احتمالا برای انحراف ترک مناسب است. واکنش های فصل مشترکی فرآیندهای حالت جامدی هستند که توسط نفوذ کنترل می شوند و عمدتا به نفوذ کاتیون های Ba وابسته هستند. فاز Ba β-Al2O3 می تواند از طریق واکنش مستقیم بین پوشش BaZrO3 و Al2O3 یا از طریق واکنش غیرمستقیم بین یک فاز میانی BaO.Al2O3 و Al2O3 تشکیل شود. پوشش BaZrO3 و محصولات واکنش بین پوشش و الیاف/زمینه سبب تشکیل فصل مشترک های ضعیفی می شود که احتمالا منجر به انحراف ترک و درنتیجه بهبود چقرمگی در تمام کامپوزیت های اکسیدی می شود.