ترجمه مقاله حذف مالاکیت سبز از محلول آبی با اکسید روی نانوذره ای بارگذاری شده در کربن فعال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حذف مالاکیت سبز از محلول آبی با اکسید روی نانوذره ای بارگذاری شده در کربن فعال - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حذف مالاکیت سبز (مرمر سبز) از محلول آبی با اکسید روی نانوذره ای بارگذاری شده در کربن فعال: مطالعه سینتیک و هم دمایی(ایزوترم)
عنوان انگلیسی
Removal of malachite green from aqueous solution by zinc oxide nanoparticle loaded on activated carbon: Kinetics and isotherm study
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5465
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی پلیمر و نانو شیمی
مجله
مجله صنعتی و مهندسی شیمی
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه یاسوج، ایران
کلمات کلیدی
مالاکیت سبز، نانوذرات اکسید روی لود شده بر روی فعال، کربن، سینتیک و مطالعه ایزوترم
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2.تجربی
2-1: مواد و ابزار
2-2: روش ژل-سل برای تهیه نانوذرات ZnO
2-3: مطالعات جذب سطحی
2-4: مطالعات سینتیک جذب
3.نتایج و مباحثه
3-1: خصوصیات ZnO-NP-AC
3-2: اثر زمان تماس و غلظت MG اولیه
3-3: اثر pH سیستم بر جذب MG
3-4: ایزوترم های تعادل
3-4-1: ایزوترم لانگمویر
3-4-2: ایزوترم فروندلیچ
3-4-3: ایزوترم تمپکین
3-4-4: ایزوترم دوبینین-رادوشکویچ
3-5: مطالعه سینتیک
3-5-1: مدل انتشار (نفوذ) درون ذره
3-6: مقایسه با دیگر جاذب های MG
3-7: مکانیزم جذب
4.نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

In this research, a novel adsorbent, zinc oxide nanoparticle loaded on activated carbon (ZnO-NP-AC) was synthesized by a simple, low cost and efficient procedure. Subsequently, this novel material was characterizated and identified by different techniques such as Brunauer, Emmett and Teller (BET), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis. Unique properties such as high surface area (>603 m2 /g) and low pore size (<61 A˚ ) and average particle size lower than 100 A˚ in addition to high reactive atom and presence of various functional groups make it possible for efficient removal of malachite green (MG). In batch experimental set-up, optimum conditions for quantitative removal of MG by ZnO-NP-AC was attained following searching effect of variables such as adsorbent dosage, initial dye concentration and pH. Optimum values were set as pH of 7.0, 0.015 g of ZnO-NP-AC at removaltime of 15 min. Kinetic studies at various adsorbent dosage and initial MG concentration show that maximum MG removal was achieved within 15 min of the start of every experiment at most conditions. The adsorption of MG follows the pseudo-second-order rate equation in addition to interparticle diffusion model (with removal more than 95%) at all conditions. Equilibrium data fitted well with the Langmuir model at all amount of adsorbent, while maximum adsorption capacity was 322.58 mg g1 for 0.005 g of ZnO-NP-AC.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این تحقیق، یک جاذب جدید، اکسید روی نانوذره ای بارگذاری شده بر روی کربن فعال (ZnO-NP-AC) با یک روند مؤثر،کم هزینه و ساده ترکیب می شود. متعاقبا، این ماده جدید با روش های مختلف مانند Brunauer، Emmett و Teller (BET)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و تحلیل طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR) مشخص و شناسایی می شود. خواص منحصر به فرد مانند مساحت سطحی بالا (>603 m^2/g)، اندازه منفذ کوچک (<61A ̇)، اندازه ذره متوسط کمتر از 100 A ̇ و همچنین اتم بسیارواکنش پذیر و حضور گروه های عملکردی مختلف این ماده را جهت حذف مؤثر مالاکیت سبز (MG) امکان پذیر می سازد. در دسته مجموعه آزمایشی، شرایط بهینه برای حذف کمی MG توسط ZnO-NP-AC با جستجوی اثر متغیرها مانند دز(Dosage) جاذب، غلظت اولیه رنگ و pH بدست می آید. مقادیر بهینه در pH=7.0، 15g ZnO-NP-AC در زمان ازبین بردن 15 دقیقه تعیین می شوند. مطالعات سینتیک در دز جاذب مختلف و غلظت MG اولیه نشان می دهد که در بسیاری از شرایط بیشینه حذف MG در 15 دقیقه شروع هر آزمایش بدست می آید. جذب MG در تمامی شرایط مطابق معادله سرعت شبه مرتبه دوم و همچنین مدل نفوذ بین ذره ای می باشد (با حذف بیش از 95%). داده های تعادل تطابق خوبی با مدل لانگ مویر در تمام سطح جاذب دارند، درحالی که بیشینه ظرفیت جذب برای 0.005 g از ZnO-NP-AC، 322.58 mg g^(-1) می¬باشد.