ترجمه مقاله استفاده از سبوس گندم اصلاح شده برای حذف کروم (VI) از محلول های آبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از سبوس گندم اصلاح شده برای حذف کروم (VI) از محلول های آبی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از سبوس گندم اصلاح شده برای حذف کروم (VI) از محلول های آبی
عنوان انگلیسی
Use of modified wheat bran for the removal of chromium(VI) from aqueous solutions
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6592
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی محیط زیست، شیمی معدنی و شیمی کاربردی
مجله
شیمی مواد غذایی - Food Chemistry
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه سلیمان دمیرل، اسپارتا، ترکیه
کلمات کلیدی
کروم شش ظرفیتی، سبوس گندم، تارتاریک اسید، ایزوترم
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1 مواد
2.2. آماده سازی جاذب
2.2.1 آماده سازی سبوس گندم
2.3. مطالعات جذب
3. بحث و نتیجه گیری
3.1. تأثیر زمان تماس
3.2. تأثیر pH بر حذف کروم
3.3. تأثیر غلظت اولیه یون (Cr(VI
3.4 تأثیر مقدار جاذب بر جذب (Cr(VI
3.5. تأثیر قدرت یونی بر جذب (Cr(VI
3.6. مطالعه دفع
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Novel adsorbents, wheat bran (WB) and modified wheat bran (M-WB) with tartaric acid were developed and Cr(VI) adsorption was investigated by changing various parameters. The adsorption increased with contact time and become optimum at 180 min for WB and 200 min for M-WB. When the pH of the solution phase increased, some of toxic Cr(VI) reduced into less toxic Cr(III) on the WB surface. The maximum removal of Cr(VI) from the solution having an initial Cr(VI) concentration of 200 mg L1 was obtained at pH 2.0 as 51.0% and 90.0% for WB and M-WB, respectively. Isotherm data of Cr(VI) adsorption on WB and M-WB was described by the Freundlich adsorption model. The adsorption capacity of 4.53 mg of Cr(VI)/g for WB and 5.28 mg of Cr(VI)/g for M-WB was obtained at pH 2 and 2.2 respectively.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جاذب جدید، سبوس گندم و سبوس گندم اصلاح شده با تارتاریک اسید تهیه شد و جذب کروم با تغییر پارامترهای متفاوت بررسی شد. میزان جذب با افزایش زمان تماس افزایش یافت و زمان بهینه برای سبوس گندم و سبوس گندم اصلاح شده 180 و 200 دقیقه بدست آمد. با افزایش pH محلول، مقداری از کروم سمی به کروم (III) در سطح سبوس گندم کاهش یافت. حداکثر میزان حذف کروم (VI) از محلول با غلظت اولیه mg/L 200 در 0/2 به ترتیب 0/51% و 0/90% به ترتیب برای سبوس گندم و سبوس گندم اصلاح شده بدست آمد. داده های ایزوترم جذب کروم با استفاده از سبوس گندم و سبوس گندم اصلاح شده توسط مدل جذب فروندلیچ توصیف شد. ظرفیت جذب mg/g 53/4 برای جذب کروم(VI) با استفاده از سبوس گندم و mg/g 28/5 با استفاده از سبوس گندم اصلاح شده در pH 2 و 2/2 بدست آمد.

بدون دیدگاه