ترجمه مقاله بازدهی مونتموریلونیت-آهن دار برای حذف رودامین بی و کروم شش ظرفیتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازدهی مونتموریلونیت-آهن دار برای حذف رودامین بی و کروم شش ظرفیتی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بازدهی مونتموریلونیت-آهن دار برای حذف رودامین بی و کروم شش ظرفیتی
عنوان انگلیسی
Efficiency of Fe–montmorillonite on the removal of Rhodamine B and hexavalent chromium from aqueous solution
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6714
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی کاربردی و شیمی محیط زیست
مجله
علوم کاربردی خاک رس - Applied Clay Science
دانشگاه
آزمایشگاه های کلیدی کانی شناسی و فلززایی، موسسه ژئوشیمی، آکادمی علوم چین
کلمات کلیدی
جذب سطحی همزمان، مونتموریلونیت-آهن دار، کروم شش ظرفیتی، رودامین بی
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1. مواد
2.2. آماده سازی مونتموریلونیت اصلاح شده با پلی-هیدروکسیل آهن
2.3. مشخصه یابی جاذب
2.4. آزمایشات جذب
2.5. آزمایشات دفع
3. بحث و نتیجه گیری
3.1. مشخصه یابی جاذب
3.2. سینتیک جذب
3.3. تأثیر pH
3.4. ایزوترم های جذب
3.5. تأثیر همزمان آلاینده
3.6. فرآیندهای دفع
4. نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Fe–montmorillonite (Fe–Mt) was prepared and tested for its potential application in the simultaneous removal of hexavalent chromium (Cr(VI)) and rhodamine B (RhB) from aqueous solution. The adsorption kinetics and capacities of Fe–Mt toward Cr(VI) and RhB were determined in relation to the initial contaminant concentration, pH of the solution and concentration of coexist contaminant. The adsorption kinetics of Cr(VI) or/and RhB in both single and simultaneous systems were investigated, which showed that an equilibrium time of a few hours was needed for the adsorption of Cr(VI) and RhB on Fe–Mt. The pseudo-second order model offers a better fit than pseudo-first order model for the Cr(VI) and RhB adsorption. Compared with the single adsorption systems, adsorption rates and quantities of Cr(VI) and RhB adsorbed on Fe–Mt were slightly enhanced in the simultaneous adsorption system. The most effective pH range for the removal of Cr(VI) and RhB was found to be 3.0–4.0. Cr(VI) adsorption isotherms were best represented by the two-site Langmuir model while RhB isotherms followed the Freundlich model. For both contaminants, the adsorption of one contaminant increases with increase in the initial concentration of the other one. Therefore, Fe–Mt could simultaneously remove Cr (VI) and RhB from water. The properties of Fe–Mt were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), and thermogravimetric analysis (TG). The findings of this study provide novel information for the development of clay-based adsorbents toward dyes and heavy metals. © 2015 Elsev

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مونتموریلونیت-آهن دار تهیه شد و برای پتانسیل حذف کروم شش ظرفیتی و رودامین بی از محلول آبی به کار رفت. سینتیک جذب و ظرفیت مونتموریلونیت-آهن دار جهت کروم و رودامین بی به صورت تابعی از غلظت اولیه آلاینده، pH محلول و غلظت همزمان آلاینده بررسی شد. سینتیک جذب کروم و رودامین بی در هر دو سیستم منفرد و همزمان مطالعه شد. که نشان داد زمان تعادل کمتر از چند ساعت برای حذف کروم و رودامین بی نیاز هست و مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تطبیق بیشتری نسبت به مدل شبه مرتبه اول برای جذب کروم و رودامین بی دارد. در مقایسه با سیستم جذب منفرد، سرعت جذب و کمیت کروم و رودامین بی جذب شده با استفاده از مونتموریلونیت-آهن دار به آرامی در سیستم جذب همزمان افزایش یافت. مؤثرترین محدوده pH برای حذف کروم و رودامین بی 3-4 می باشد. ایزوترم جذب کروم با مدل لانگمویر دو مکانه و جذب رودامین بی با مدل فروندلیچ و لانگمویر تطبیق بیشتری داشت. برای هر دو آلاینده با افزایش غلظت اولیه هر دو افزایش یافت. بنابراین مونتموریلونیت-آهن دار می تواند به طور همزمان کروم و رودامین بی را از آب حذف نماید. ویژگی های مونتموریلونیت-آهن دار با پراش اشعه ایکس (XRD)، پویش میکروسکوپی الکترونی (SEM) و آنالیز ترموگراویمتریک (TG) بررسی شد. یافته های این مطالعه نشان داد که اطلاعات جدیدی برای توسعه جاذب بر پایه خاک رس برای حذف رنگ و سایر فلزات سنگین نشان می دهد.

بدون دیدگاه