مقالات ترجمه شده رشته حالت جامد

لیست مقالات ترجمه شده رشته حالت جامد
ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله محاسبات نظری طیف جذب نور برای نانو نوار صندلی گرافن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محاسبات نظری طیف جذب نور برای نانو نوار صندلی گرافن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله پاسخ‌ دهی نوری مادون قرمز نانو نوارهای گرافینی فلزی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله پاسخ‌ دهی نوری مادون قرمز نانو نوارهای گرافینی فلزی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله مدل فرامواد زمان فراکتال - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل فرامواد زمان فراکتال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8