ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم
عنوان انگلیسی
MD simulation of indentation and scratching of single crystal aluminum
صفحات مقاله فارسی
52
صفحات مقاله انگلیسی
31
سال انتشار
2000
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7198
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک و مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
طراحی جامدات، فیزیک محاسباتی و حالت جامد
مجله
Wear
دانشگاه
مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
ديناميك مولكولي، آلومینیوم، ردگیری و خراشیدن، بی نظیری
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بررسی منابع
2.1. مطالعات تجربی دندانه گذاری و فرآیند لغزش
2.2. شبیه سازی MD فرآیند دندانه گذاری و لغزش
3. روش برای شبیه سازی MD آزمونهای دندانه گذاری و خراش
3.1. مدل دندانه گذاری و خراش
3.2. شرایط شبیه سازی MD
4. نتایج و بحث
4.1. نتایج شبیه سازی M.D.
4.2. درباره ماهیت تغییر نیروها قبل از دندانه گذاری
4.3. برخی تجزیه و تحلیل های کمی اختلالات شبکه، تغییر شکل زیر سطحی و حجم تراشه
4.4. درباره ماهیت تغییر نیروها و انرژی
5. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Molecular Dynamics MD simulations of indentation and scratching have been conducted on single crystal aluminum in various Ž . crystal orientations and directions of scratching to investigate the anisotropy in hardness and friction. Depending on the crystal orientation, the atoms near the surface are found to be disturbed to different degrees due to repulsive forces between them as the indenter approaches the workmaterial. The hardness is found to increase significantly as the indentation depth is reduced to atomic dimensions. The calculated values of hardness are found to be an order of magnitude higher and close to theoretical strength than the corresponding Ž . engineering values which can be expected considering the size effect possible at indentation depths of a few nanometers or less. It thus appears that at very low depths of indentation or nanoindentation , the plastic deformation underneath the indenter is governed by the Ž . theoretical yield strength of the material. The anisotropy in hardness and friction coefficient of single crystal aluminum with different crystal orientations and scratch directions is found to be in the range of 29%, which is close to the value of its anisotropy in the elastic range 21.9% stiffest in 111 and least stiff in 100 R.W. Hertzberg, Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, Ž . Ž ² : ² :. w 4th edn., Wiley, 1996, p. 14 . A similar observation was made in a recent investigation on the nanometric cutting of single crystal x aluminum R. Komanduri, N. Chandrasekaran, L.M. Raff, M.D. Simulation of Nanometric Cutting of Single Crystal Aluminum-Effect of w Crystal Orientation and Direction of Cutting, 1998, accepted for publication in Wear . Among the orientations investigated, hardness is x maximum in 001 100 and minimum in 012 221 . Friction coefficient values are found to be higher 0.6–0.9 with the maximum along Ž .w x Ž .w x Ž . Ž . 001 110 and minimum along 110 110 . The 110 scratch direction represents the close packed direction for aluminum. The minimum w x Ž .wx wx and the maximum scratch hardness are observed with 111 110 and 111 211 crystal orientations. Although, similarities are found Ž .w x Ž .w x between nanoindentation and scratching, and nanometric cutting, the rake angle effect is found to be dominated by the large negative rake angle presented by the indenter in the former case. q 2000 Elsevier Science S.A. All rights reserved.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شبیه سازی دینامیک مولکولی MD دندانه گذاری و خراش روی تک بلور آلومینیوم در جهت گیری های مختلف بلور و جهت های خراش برای بررسی ناهمسانگردی در سختی و اصطکاک انجام شده است. وقتی فرورونده به مواد کار نزدیک می شود بسته به جهت گیری بلوری، اختلال اتم ها با درجات مختلف در نزدیکی سطح به علت نیروهای دافعه بین آنها دیده می شود. همانطور که عمق دندانه گذاری تا ابعاد اتمی کاهش می یابد سختی به طور قابل توجهی زیاد می شود. با توجه به اثر اندازه در عمقهای چند نانومتر یا کمتر دندانه گذاری، می توان انتظار داشت که مقادیر محاسبه شده درجه سختی بالاتری (و نزدیک به قدرت نظری) نسبت به مقادیر متناظر مهندسی داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد که در اعماق بسیار پایین دندانه گذاری (و یا دندانه گذاری نانو)، تغییر شکل پلاستیک در زیر فرورونده توسط قدرت عملکرد تئوری مواد اداره می شود. ناهمسانگردی در سختی و ضریب اصطکاک تک بلور آلومینیوم با جهت گیری مختلف بلوری و جهتهای خراش متفاوت در طیف وسیع 29٪ حاصل شد که نزدیک به مقدار ناهمسانگردی خود در محدوده الاستیک (21.9٪) است (سفت ترین در ⟨ 111⟩ و حداقل سفت در ⟨100⟩) [RW هرزبرگ، تغییر شکل و شکست مکانیک مهندسی مواد، EDN 4.، ویلی، 1996، ص. 14]. یک رصد مشابه در تحقیقات اخیر روی برش نانو متریک تک بلور آلومینیوم انجام شد [ R Komanduri، N. Chandrasekaran، L.M. Raff ، شبیه سازی M.D نانو برش متریک تک بلور آلومینیوم، اثر جهت بلور و جهت برش، 1998، پذیرفته برای چاپ در Wear ]. در میان جهت گیری های بررسی شده، سختی در (001) [100] حداکثر و در (012) [221] حداقل است. مقادیر ضریب اصطکاک بالاتر از 0.6-0.9 در امتداد (001) [110] حداکثر و در امتداد (110) [110] حداقل می باشد. این جهت خراش [110]، نزدیک جهت بسته ای آلومینیوم را نشان می دهد. حداقل و حداکثر سختی خراش برای بلور با جهت گیری های (111) [110] و (111) [211] مشاهده می شود. اگرچه، شباهتهای بین دندانه گذاری نانو و خراش و برش نانو متریک یافت می شود، اثر زاویه براده تحت زاویه منفی بزرگ ارائه شده توسط فرورونده کنترل می شود.

بدون دیدگاه