ترجمه مقاله مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM با روش حل تقریب متوالی الاستیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM با روش حل تقریب متوالی الاستیک - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل سازی خزش مگنتوترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM (مواد مدرج تابعی) با استفاده از روش حل تقریب متوالی الاستیک
عنوان انگلیسی
Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elastic solution
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6757
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک، مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
طراحی جامدات و حالت جامد
مجله
مدل سازی ریاضی کاربردی - Applied Mathematical Modelling
دانشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، ایران
کلمات کلیدی
حوزه های FGM، مغناطیس خزش ترموالاستیک، تاریخچه تنش و کرنش
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.هندسه، ویژگی مواد و شرایط بارگذاری
3.فرمول اساسی برای آنالیز خزش مگنتو ترمو الاستیک کره های FGM
3.1آنالیز مگنتو ترمو الاستیک کره های FGM
3.2 مدل سازی خزش مگنتو ترمو الاستیک وابسته به زمان کره FGM
3.2.1روش عددی برای دستیابی به تاریخچه تنش ها و کرنش ها
4.نتایج و بحث
5.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Magnetothermoelastic creep behavior of thick-walled spheres made of functionally graded materials (FGM) placed in uniform magnetic and distributed temperature fields and subjected to an internal pressure is investigated using method of successive elastic solution. The material creep, magnetic and mechanical properties through the radial graded direction are assumed to obey the simple power law variation. Using equations of equilibrium, stress–strain and strain–displacement a differential equation, containing creep strains, for displacement is obtained. A semi-analytical method in conjunction with the Mendelson’s method of successive elastic solution has been developed to obtain history of stresses and strains. History of stresses, strains and effective creep strain rate from their initial elastic distribution at zero time up to 55 years are presented in this paper. Stresses, strains and effective creep strain rate are changing in time with a decreasing rate so that after almost 50 years the time-dependent solution approaches the steady state condition when there is no distinction between stresses and strains at 50 and 55 years.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
رفتار خزشی مگنتو ترمو الاستیک کره ی جدار ضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابعی ( FGM) که در میدان مغناطیسی یکنواخت و میدان توزیع دما قرار دارد و تحت اثر فشار داخلی می باشد، با استفاده از حل تقریب متوالی الاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. فرض می شود که خزش ماده، خواص مغناطیسی و مکانیکی در راستای شعاع از قانون توانی تبعیت می کنند. معادله ی دیفرانسیلی برای جابجایی شامل کرنش های خزشی ، با استفاده از معادلات تعادل، تنش-کرنش و کرنش- جابجایی به دست خواهد آمد. روش شبه تحلیلی در رابطه با روش تقریب متوالی الاستیک مندلسون، برای به دست آوردن تاریخچه ی تنش و کرنش، تدوین گردیده است. تاریخچه ی تنش ها، کرنش ها و نرخ کرنش خزشی موثر از توزیع اولیه ی آنها در زمان صفر، تا زمان 55 سال در این مقاله ارائه گشته است. تنش ها، کرنش ها و نرخ کرنش موثر به صورت متغیر با زمان با نرخ کاهنده ای تغییر می یابند، به گونه ای تقریبا پس از 50 سال، حل وابسته به زمان به شرایط حالت پایدار رسیده و تفاوت قابل تمایزی در تنش ها و کرنش ها بعد از 50 و 55 سال وجود نخواهد داشت.

بدون دیدگاه