ترجمه مقاله شکل گیری بلور یک نیتریل هیدراتاس دارای حساسیت به نور از Rhodococcus sp. N-771 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکل گیری بلور یک نیتریل هیدراتاس دارای حساسیت به نور از Rhodococcus sp. N-771 - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شکل گیری بلور یک نیتریل هیدراتاس دارای حساسیت به نور از Rhodococcus sp. N-771
عنوان انگلیسی
Crystallization of a photosensitive nitrile hydratase from Rhodococcus sp. N-771
صفحات مقاله فارسی
3
صفحات مقاله انگلیسی
2
سال انتشار
1991
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7448
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
حالت جامد، شیمی کاربردی و شیمی فیزیک
مجله
مجله بیولوژی مولکولی - Journal of Molecular Biology
دانشگاه
آزمایشگاه مواد بیوالکترونی، برنامه تحقیقات مرزی موسسه تحقیقات فیزیکی و شیمیایی (RIKEN)، ژاپن
کلمات کلیدی
شکل گیری بلور، نیتریل هیدراتاس، Rhodococcus، دارای حساسیت به نور، پارامتر بلورشناسی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Sitrile hydratase (NHase§) hydrates various nitrilr compounds to the corresponding amide groups. The NHase enzymes from Rhodococeus sp. N-771 and sp. N-774 show an intriguing property t,owards light. and have both active and inactive forms. We have already reported that the NHasr csan be ina&ivated in the dark in Vito depending on the conditions of both dissolved oxygen concentration and temperat,ure. and t’hat t.he inactivated NHase can be reactivated by light (Sagamune rt al.. 1990a). Tn addition, the inactive enzyme purified from the inactivated tells could also be photoactivated in vitro by near-ultra-violet light irradiation. but the active enzyme could not be inactivat.rd by dark and aerobic incubation (Xagamune it a/.. 19906). Upon photo-irradiation, drastic changes of NHase spectra are observed in absorption. circular dichroism, electron spin resonance and Miissbauer measurements. and these changes are most probably due to the electronic changes of t)he iron center composed of prosthetic non-heme iron and P&Q or a P&Q-like compound (unpublished results).
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
نیتریل هیدراتاس (NHas)  ترکیبات متعدد نیتریل را در گروه های آمیدی متناظر را هیدریت می کند.آنزیم های NHase  از Rhodococcussp. N-771 و sp. N-774 یک ویژگی فریبندگی را به سوی نور ایجاد می کند و دارای هم اشکال فعال و هم غیر فعال است. ما قبلا گزارش کرده ایم NHase می تواند در تاریکی در محیط طبیعی بسته به شرایط هم غلظت اکسیژن و هم دما غیر فعال شود و NHase غیر فعال شده می تواند با نور مجددا فعال شود .به علاوه ، آنزیم غیر فعال خالص شده از سلول های غیر فعال شده می تواند هم چنین در محیط مصنوعی با تشعشع نوری فرا بنفش – نزدیک فوتو اکتیو شود، اما آنزیم فعال نمی تواند با نهفتگی هوازی و تاریکی غیر فعال شود.با پرتو افکنی نوری ، تغییرات عمده ی طیف NHase  مشاهده شده در جذب، دو رنگی دایره ای، پیچش صدای اسپین الکترونی و سنجش های مولکولی مشاهده شود و این تغییرات بیشترین احتمال را دارد که به خاطر تغییرات الکترونیکی مرکز آهن تشکیل شده از آهن غیر خونی مصنوعی و PQQ و ترکیبات شبه PQQ باشد (نتایج منتشر نشده است).

بدون دیدگاه