مقالات ترجمه شده ارزان کشاورزی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته کشاورزی
ترجمه مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) - نشریه MDPI

ترجمه مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله اثرات سودمند چای سبز - نشریه BMC

ترجمه مقاله اثرات سودمند چای سبز - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله روشنایی ال ای دی برای بهبود عملکرد و صرفه جویی انرژی در پرورش طیور

ترجمه مقاله روشنایی ال ای دی برای بهبود عملکرد و صرفه جویی انرژی در پرورش طیور

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله پلی فنول چای سبز

ترجمه مقاله پلی فنول چای سبز

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات - نشریه وایلی

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثر اکولوژیکی اجسام ریز معلق در هوا بر گیاهان

ترجمه مقاله اثر اکولوژیکی اجسام ریز معلق در هوا بر گیاهان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله رشد اقتصادی و منابع آلاینده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رشد اقتصادی و منابع آلاینده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله نقل و انتقال ساکارز در آوند - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله نقل و انتقال ساکارز در آوند - نشریه Academic Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی

ترجمه مقاله تعدادی از گیاهان دارویی از گیاهان وحشی رومانی و اکولوژی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی

ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11