ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی

ترجمه مقاله ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ناقل سدیم در گیاهان، ژن های مختلف و توابع فیزیولوژیکی
عنوان انگلیسی
Sodium Transporters in Plants. Diverse Genes and Physiological Functions
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2004
نشریه
ASPB
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f189
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، ژنتیک، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، فیزیولوژی گیاعات زراعتی و علوم باغبانی
مجله
فیزیولوژی گیاهی - Plant Physiology
دانشگاه
بخش علوم زیستی، بخش زیست شناسی سلولی و رشد، مرکز ژنتیک مولکولی، دانشگاه کالیفرنیا، کالیفرنیا
فهرست مطالب
مصادره سدیم به داخل واکوئل ها
خروج پتاسیم از غشای پلاسمایی
وابستگی زیاد جذب پتاسیم وانتقال سدیم
انتقال سدیم های سمی به داخل ریشه ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Soil salinity represents an increasing threat to agricultural production. High sodium (Na1) concentrations in soils are toxic to most higher plants. More than 40% of irrigated lands worldwide show increased salt levels. Several studies have shown that under saline conditions, Na1 influx into root cells occurs via Na1 permeable transporters (Amtmann et al., 1997; Roberts and Tester, 1997; Tyerman et al., 1997), which in turn elevates the cytoplasmic sodium concentration and causes toxicity (Kingsbury and Epstein, 1986). Channels and transporters for nutrient cations such as Ca21 and K1 allow sodium influx. Furthermore, other Na1 transporters that are more specific for sodium transport play diverse roles in protecting plant cells and whole tissues from Na1 toxicity. Important mechanisms that contribute to Na1 tolerance are Na1 efflux transporters (DuPont, 1992; Shi et al., 2002) and Na1 transporters that mediate Na1 sequestration into vacuoles (Blumwald and Poole, 1985, 1987). Moreover, recent research also has shown that plasma membrane Na1 influx can mediate Na1 tolerance by reducing vascular long-distance Na1 transfer to leaves, thus protecting photosynthetically active tissues from salinity stress (Ma¨ser et al., 2002a; Berthomieu et al., 2003). Here we review findings of plant Na1 transporter genes that have been shown to contribute to important and specific mechanisms during plant salinity stress.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
شوری خاک یک افزایش تهدید برای تولیدات کشاورزی را نشان میدهد. غلظت بالای سدیم در خاک ها برای اغلب گیاهان آلی سمی است . بیشتر از 40٪ زمین های ابیاری شده جهان افزایش سطح نمک را نشان میدهند. چندین مطالعات نشان داده اند که تحت شرایط شوری نفوذ سدیم به سلول های ریشه ای به وسیله حامل های نفوذ پذیر سدیم صورت میگیرد.(Amtmann et al., 1997; Roberts and Tester, 1997; Tyerman et al., 1997),     این در جهت بالا بردن غلظت سدیم سیتوپلاسمی است وسمیت ایجاد میکند (Kingsbury and Epstein1986کانال ها وانتقال دهنده  های مواد یونی از قبیل     طca2+,k+به نفوذ سدیم کمک میکنند. بعلاوه دیگر انتقال دهنده های سدیم که بیشتر مخصوص انتقال سدیم هستند نقش های متفاوتی در حفاظت سلولهای گیاهی وسراسر بافت ها در برابر سمیت سدیم بعهده دارند. مکانیسم های متفاوتی که به تحمل سدیم کمک میکنند ناقلین پخش سدیم به خارج(DuPont, 1992; Shi et al., 2002)وناقلین سدیمی که میانجی مصادره سلول به داخل واکوئل هستند میباشند0(Blumwald and Poole, 1985, 1987).    همچنین بیشتر تحقیقات اخیر نشان داده اند که غشای پلاسمی نفوذ سدیم میتواند میانجی تحمل سدیم بوسیله کاهش فاصله طولانی اوندی سدیم به برگ ها باشد وبنابراین باعث حفاظت فتوسنتزی بافت های فعال از استرس های شوری شود 0(Ma¨ser et al., 2002a; Berthomieu et al.,2003) اما ما پیدایش ژن های انتقال سدیم گیاهان که همکاری مهم و ویژه مکانیسم هادر طول استرس های شوری گیاهانرا نشان میدهد مرور می کنیم.

بدون دیدگاه