ترجمه مقاله تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با فرآورده های فرعی صنعتی کشاورزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با فرآورده های فرعی صنعتی کشاورزی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با استفاده از فرآورده های فرعی صنعتی کشاورزی
عنوان انگلیسی
Production of amylases from Bacillus amyloliquefaciens under submerged fermentation using some agro-industrial by-products
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f395
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی، علوم گیاهی، عیوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی و قالات ترجمه شده رشته ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
مجله
سالانه علوم کشاورزی - Annals of Agricultural Science
دانشگاه
گروه میکروبیولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه عین الشمس، مصر
کلمات کلیدی
فعالیت آمالیز، B. amyloliqufaciens، زیرلایه های نشاسته ای، تخمیر مستغرق، پارامترهای رشد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش
جمع آوری نمونه از محیط خاک
محیط های کشت
ایزوله و مشاهده ی باکتری آمیلولیتیک
روند تخمیر مستغرق
آماده سازی باقیمانده های کشاورزی صنعتی
تاثیر ته مانده های کشاورزی صنعتی به عنوان زیرلایه ی نشاسته روی فعالیت آنزیم ها
شناسایی فنوتیپ و ژنوتیپ
مراحل تحلیلی
محاسبه ی پارامترها
نتایج و بحث
ایزوله و انتخاب باکتری شکننده ی نشاسته
شناسایی قدرتمندترین ایزوله
ویژگی های فنوتیپ
ویژگی های ژنوتیپ و درخت فیلوژنتیک
تاثیر زیرلایه های نشاسته ای بر تولید آمالیز به وسیله ی B. amyloliquefancies در دمای 50 درجه با
تخمیر مستغرق
تراکمات باقیمانده ی نشاسته ی سیب زمینی
نتیجه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Thirty-one bacterial isolates out of 133 isolates, were obtained from rhizosphere of Egyptian clover plants, and had variant capability for starch degradation on starch agar medium. The isolate E109 was the most potent being 72.5 U ml1 and 2.5 for amylase activity and starch hydrolysis ratio (SHR), respectively, at 50 C. The potent isolate E109 was identified based on phenotypic characteristics, phylogenetic positions based on 16S rRNA gene analysis and base sequences (submitted to NCBI Gen Bank). 16S rRNA gene analysis confirmed that this isolate belonged to the genus Bacillus and it was most closely related to B. amyloliquefaciens (95% similarity). For the production of amylases, nine agro-industrial residues were added as carbon sources to the basal medium. The medium supplemented with potato starchy waste as the sole carbon source enhanced the enzyme activity more than soluble starch as control for a, b and c amylases activity, as it increased by B. amyloliquefaciens about 1.26 & 4 and 8-fold, respectively after 48 h at 50 C using rotary shaker at 150 rpm. B. amyloliquefaciens gave the maximum values of a, b and c amylases activity on medium supplemented with 2% potato starchy waste after 30, 30 & 36 h of fermentation periods at 50 C using shake flasks technique as a batch culture. These values were 155.2 U ml1 (R2 = 0.93), 1.0 U ml1 (R2 = 0.94) and 2.4 U ml1 (R2 = 0.95), respectively. It could be stated that productive medium supplemented with 2% potato starchy waste as a low price substrate could be more favorable than basal medium containing 1% starch for amylases production in submerged fermentation, as it increased a, b and c amylase activity by 1.98, 7.69 and 12-fold than that produced in basal medium (control), respectively. ª 201

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سی و یک ایزوله ی باکتریایی از 133 ایزوله از ریزوسفر گیاهان شبدر مصری به دست آمده و بر محیط کشت آمالیز، قابلیت های مختلفی برای شکنندگی نشاسته داشتند. ایزوله ی E109 قدرتمندترین ایزوله ها، 72.5 U mI-1 و 2.5 برای فعالیت آمالیز و میزان آبکافت نشاسته (SHR) در دمای 50 درجه را دارا بود. ایزوله ی قدرتمند E109 بر اساس ویژگی های فنوتیپیک، مواضع فیلوژنتیک مطابق تحلیل ژن 16S rRNA و پیامدهای بنیادین (مطابق NCBI Gen Bank) شناسایی شد. تحلیل ژن 16S rRNA این نکته را تایید کرد که این ایزوله به Bacillus نوعی تعلق داشته و بیشتر به Bacillus امیلولیک فاشنز (95% شباهت) شباهت دارد. برای تولید آمالیز نه پس مانده ی کشاورزی صنعتی به عنوان منابع کربن به محیط کشت پایه اضافه شد. این محیط کشت با باقیمانده ی نشاسته دار سیب زمینی به عنوان تنها منبع کربن مکمل با فعالیت آنزیمی بیش از نشاسته ی قابل حل به عنوان کنترل برای فعالیت های آمالیزهای a، B و y تکمیل شد، این فعالیت ها بعد از 48 ساعت در دمای 50 درجه با استفاده از لرزاننده ی چرخشی با سرعت 150 rpm با B. amyloliqufaciens در حدود 1.26 & 4 و 8 لایه افزایش یافت. B. amyloliqufaciens حداکثر مقادیر a، B و y فعالیت آمالیز را بر محیط کشت غنی شده با 2% ته مانده ی نشاسته ای سیب زمینی بعد از 30، & 30 و 36 ساعت تخمیر در 50 درجه ی سانتیگراد با استفاده از روش محفظه ی لرزان به عنوان نمونه ی کشت دسته ای به دست می دهد. این مقادیر به ترتیب برابر بودند با: 155.2 Uml-1 (R2 = 0.093), 1.0 Uml-1(R2=0.94), 2.4 Uml-1 (R2=0.95). می توان گفت که محیط کشت فعال غنی شده با 2% باقیمانده ی نشاسته ای سیب زمینی به عنوان زیرلایه ای ارزان از محیط کشت پایه شامل 1% نشاسته برای تولید در تخمیر مستغرق ارجح تر بود، زیرا a، B و y فعالیت آمالیز را به مقدار 1.98، 7.69، و 12 لایه بیشتر از محیط کشت پایه (کنترل) افزایش داد.

بدون دیدگاه