تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله سرکوب اکسیژن فعال و اکسید نیتریک توسط عصاره گل قاصدک (Taraxacum officinale) – نشریه الزویر

عنوان فارسی: عصاره گل قاصدک (Taraxacum officinale) هر دو گونه اکسیژن فعال و اکسید نیتریک را سرکوب کرده و از اکسیدان برون تنی لیپید جلوگیری می کند
عنوان انگلیسی: Dandelion (Taraxacum officinale) flower extract suppresses both reactive oxygen species and nitric oxide and prevents lipid oxidation in vitro
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2005 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F560 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 779.04Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم سلولی و مولکولی، گیاه پزشکی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی
مجله: گیاه پزشکی - Phytomedicine
دانشگاه: دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا
کلمات کلیدی: گل قاصدک، (Taraxacum officinale)، اکسیداسیون، آنتی اکسیدان ها، گونه های اکسیژن فعال، اکسید نیتریک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

عصاره گیری گل قاصدک

مقدار کل ترکیبات فنولیک

قدرت کاهندگی

آنالیز HPLC

تاثیر DFE بر روی بازدارندگی رادیکال سوپراکسید

تاثیر DFE بر روی تنظیف هیدروکسیل رادیکال و هیدروکسیل رادیکال اختصاصی سایت

فعالیت آنتی اکسیدانی DFE در امولسیون اسید لینولئیک

تاثیر عصاره گل قاصدک بر روی تنظیف رادیکال DPPH و اثر هم افزایی آن با آلفا- توکوفرول

تاثیر عصاره گل قاصدک بر روی پیشگیری از تولید نیتریک اکسید در سلول های RAW264.7

تست زنده مانی سلول

تاثیر DFE بر روی اکسیداسیون درون سلولی القا شده با پروکسیل رادیکال در سلول های RAW264.7

آماره ها

نتایج اثر بازدارندگی بر روی سوپر اکسید رادیکال

اثر بازدارندگی بر روی هیدروکسیل رادیکال

اثر بازدارندگی بر روی اکسیداسیون امولسیون اسید لینولئیک

اثر تنظیف کنندگی رادیکال DPPH و اثر هم افزایی با آلفا توکوفرول

تاثیر DFE بر روی اکسیداسیون القا شده با هیدروکسیل رادیکال سلول های ماکروفاژ RAW264.7

اثر بازدارندگی عصاره گل قاصدک بر روی تولید اکسید نیتریک در سلول های ماکروفاژ تحریک شده با LPS

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Flavonoids and coumaric acid derivatives were identified from dandelion flower (Taraxacum officinale). Characteristics of chain-breaking antioxidants, such as extended lag phase and reduced propagation rate, were observed in oxidation of linoleic acid emulsion with the addition of dandelion flower extract (DFE). DFE suppressed both superoxide and hydroxyl radical, while the latter was further distinguished by both site-specific and non-specific hydroxyl radical inhibition. DPPH-radical-scavenging activity and a synergistic effect with a-tocopherol were attributed to the reducing activity derived from phenolic content of DFE. A significant (po0:05) and concentrationdependent, reduced nitric oxide production from bacterial-lipopolysaccharide-stimulated mouse macrophage RAW264.7 cells was observed with the addition of DFE. Moreover, peroxyl-radical-induced intracellular oxidation of RAW264.7 cells was inhibited significantly (po0:05) by the addition of DFE over a range of concentrations. These results showed that the DFE possessed marked antioxidant activity in both biological and chemical models. Furthermore, the efficacy of DFE in inhibiting both reactive oxygen species and nitric oxide were attributed to its phenolic content

نمونه متن ترجمه

چکیده

فلاونویید ها و مشتقات اسید کوماریک در گل قاصدک (Taraxacum officinale) شناسایی شده اند. ویژگی های آنتی اکسیدان های زنجیر شکن نظیر طولانی شدن مرحله تاخیر و کاهش نرخ انتشار، در اکسیداسیون امولسیون اسید لینولئیک با افزودن عصاره گل قاصدک(DFE) مشاهده شده است. DFE موجب سرکوب و مهار رادیکال هیدروکسیل و سوپر اکسید می شود، در حالی که رادیکال هیدروکسیل از طریق هر دو فرایند بازدارندگی اختصاصی و غیر اختصاصی رادیکال هیدروکسیل، سرکوب می شود. فعالیت تنظیف کنندگی رادیکال DPPH و اثر هم افزایی با آلفا- توکوفرول به فعالیت کاهندگی ناشی از محتوی اسید فنولیک عصاره گل قاصدک نسبت داده شد. تولید اکسید نیتریک وابسته به غلظت و معنی دار( P<0.05) از سلول های ماکروفاژ RAW264.7 موش تحریک شده با لیپوساکارید باکتریال با افزودن عصاره گل قاصدک مشاهده شد. به علاوه، اکسیداسیون درون سلولی ناشی از رادیکال پروکسیل سلول های RAW264.7 به طور معنی داری ( P<0.05) با افزودن عصاره گل قاصدک در طیف وسیعی از غلظت ها،متوقف شد. این نتایج حاکی از آن است که عصاره گل قاصدک دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای در مدل های بیولوژیکی و شیمیایی است. به علاوه، کارایی عصاره گل قاصدک در بازدارندگی و سرکوب گونه های اکسیژن فعال و اکسید نیتریک به مقدار فنولیک آن نسبت داده شد.