مقالات ترجمه شده رشته مدارهای مجتمع الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدارهای مجتمع الکترونیک
ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله گزارش بازبینی برای تولید نسل بعدی فناوری CMOS به عنوان اسپینترونیک

ترجمه مقاله گزارش بازبینی برای تولید نسل بعدی فناوری CMOS به عنوان اسپینترونیک

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله روش های دو بعدی برای زمانبندی/کلاک بندی مدارهای QCA - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش های دو بعدی برای زمانبندی/کلاک بندی مدارهای QCA - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله منابع توان جریان و ولتاژ قابل کنترل با استفاده از FPGA - نشریه الزویر

ترجمه مقاله منابع توان جریان و ولتاژ قابل کنترل با استفاده از FPGA - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدولاسیون حامل محور با تزریق ولتاژ صفر برنامه ریزی شده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدولاسیون حامل محور با تزریق ولتاژ صفر برنامه ریزی شده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23