دانلود ترجمه مقالات با قیمت ارزان

دانلود مقالات ترجمه شده با قیمت ارزان با فرمت ورد و پی دی اف
دوره تست 3

دوره تست 3

 • مبلغ: ۲,۰۰۰ تومان
ترجمه مقاله تقسیم بندی معنایی تصویر با CRF های کاملا متصل و شبکه های پیچیده عمیق

ترجمه مقاله تقسیم بندی معنایی تصویر با CRF های کاملا متصل و شبکه های پیچیده عمیق

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تقسیم بندی سریع و کم هزینه تصاویر رنگی برای ربات های تعاملی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقسیم بندی سریع و کم هزینه تصاویر رنگی برای ربات های تعاملی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله روش موثر تقسیم بندی تصویر با ترکیب FELICM و الگوریتم انتخاب منفی

ترجمه مقاله روش موثر تقسیم بندی تصویر با ترکیب FELICM و الگوریتم انتخاب منفی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله عملکرد مالی و اجتماعی شرکت: فراتحلیل - نشریه Sage

ترجمه مقاله عملکرد مالی و اجتماعی شرکت: فراتحلیل - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله رویکرد کد گذاری در اتصال های سه بعدی کم مصرف - نشریه ACM

ترجمه مقاله رویکرد کد گذاری در اتصال های سه بعدی کم مصرف - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله موفقیت های گذشته و تفکر همگرا در گروه ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله موفقیت های گذشته و تفکر همگرا در گروه ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله موازی سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی چند هدفه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موازی سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی چند هدفه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله افت فشارخون وضعیتی در سالمندان: تشخیص و درمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افت فشارخون وضعیتی در سالمندان: تشخیص و درمان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله سازماندهی توسعه: چه چیزی واقعا اتفاق میافتد؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله سازماندهی توسعه: چه چیزی واقعا اتفاق میافتد؟ - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله قرار گرفتن ONU در شبکه های فیبر- بی سیم (FiWi) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله قرار گرفتن ONU در شبکه های فیبر- بی سیم (FiWi) - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27