دانلود ترجمه مقالات با قیمت ارزان

دانلود مقالات ترجمه شده با قیمت ارزان با فرمت ورد و پی دی اف
ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تولید پروتئین دگرسان در زیست لایه های اشرشیا کولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید پروتئین دگرسان در زیست لایه های اشرشیا کولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله گرایش ها در تدریس انگل شناسی: موقعیت آمریکایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گرایش ها در تدریس انگل شناسی: موقعیت آمریکایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله فرآوری مواد غذایی و محصولات واکنش میلارد - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله فرآوری مواد غذایی و محصولات واکنش میلارد - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی تکنیک های تقسیم بندی تصویر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تکنیک های تقسیم بندی تصویر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تشخیص آفلاین کاراکتر عربی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص آفلاین کاراکتر عربی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مکانیزم های عصبی زمینه ساز قطع مصرف (ترک) مورفین در بیماران معتاد

ترجمه مقاله مکانیزم های عصبی زمینه ساز قطع مصرف (ترک) مورفین در بیماران معتاد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله انسجام چند فرهنگ گرایی و اجتماعی در اروپا - نشریه Sage

ترجمه مقاله انسجام چند فرهنگ گرایی و اجتماعی در اروپا - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 45