ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نرخ های ارز، تجارت بین المللی و سیاست های مبادله
عنوان انگلیسی
Exchange rates, international trade and trade policies
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
0
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
1.719 در سال 2019
شاخص H_index مجله
10 در سال 2020
شاخص SJR مجله
0.483 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
2110-7017
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2019
کد محصول
F1794
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد و مدیریت، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، بازرگانی بین الملل
مجله
اقتصاد بین المللی - International Economics
دانشگاه
بخش تجارت و کالاهای بین المللی، سوئیس
کلمات کلیدی
سیاست تجاری، تجارت بین المللی، نرخ ارز
کلمات کلیدی انگلیسی
Trade policy - International trade - Exchange rate.
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.inteco.2013.10.003
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- راهبرد تجربی
2-1 سنجش نرخهای ارز و متغیرهای سیاست تجاری.
2-2 چارچوبهای تخمینی
3- نتایج
3-1 آماره های وصفی
3-2 نتایج اقتصادسنجی
4- نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper investigates the importance of exchange rates on international trade by analyzing the impact that exchange rate volatility and misalignment have on trade and then by exploring whether exchange rate misalignments affect governments' decisions regarding trade policies. The methodology consists of estimating fixed effects models on a detailed panel dataset comprising about 100 countries and 10 years (2000–2009). The findings of this study are generally in line with those of the recent literature in supporting the importance of exchange rate misalignment while finding that short term exchange rate volatility is generally not a serious concern. This paper also shows evidence supporting the argument that trade policy is used to compensate for some of the consequences of an overvalued currency, especially with regard to antidumping interventions.

1. Introduction

The recent debate on persistent trade imbalances and the resurgence of non-traditional trade restrictive measures has led to a renewed interest in the effect of exchange rates on international trade. In spite of the increasing number of studies on the topic, the actual effect of exchange rates (misalignment and volatility) on international trade is still an open and controversial question. The theoretical literature on the issue provides little guidance, as the presumption that exchange rates directly affect trade depends on a number of specific assumptions which do not hold in all cases.

The most studied aspect of the relationship between the exchange rate and trade relates to exchange rate volatility. The basic argument for which an increase in exchange rate volatility would result in lower international trade is that there are risks and transaction costs associated with the variability of the exchange rate, and these reduce the incentives to trade. The findings of the economic literature on this issue have evolved in the last few decades. While early studies found adverse effects of exchange rate volatility on trade (Ethier, 1973; Cushman, 1983; Peree and Steinherr, 1989) subsequent studies report very small impacts (Huchet-Bourdon and Korinek, 2011), or effects only limited to developing countries (Arize et al., 2000). Moreover, the use of refined quantitative methods resulted in more skepticism about the causality of short term exchange rate volatility on international trade (Taglioni, 2002; Clark, 2004; Tenreyro, 2007). In summary, the relationship between the two variables is likely driven by underlining long term policy credibility rather than the short term causality (Klein and Shambaugh, 2006).1 In addition, any relation between volatility and international trade could be driven by reverse causality, in which trade flows help stabilize real exchange rate fluctuations, thus reducing exchange rate volatility.

4. Conclusions

This paper investigates the extent to which the exchange rate affects international trade and trade policy. The analysis is based on the econometric estimation of fixed effects models utilizing a bilateral dataset of trade flows, exchange rates and trade policy for about 100 countries comprising a period of 10 years.

The findings of this paper are generally in line with those of the recent literature supporting the importance of exchange rate misalignment while finding that short term exchange rate volatility is generally not a serious concern. More in detail, the results indicate that exchange rate misalignments do affect international trade flows in a substantial manner. Currency undervaluation is found to promote exports and restrict imports. In magnitude, misalignments across currencies result in trade diversion quantifiable in about one percent of world trade.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله اهمیت نرخهای ارز بر تجارت بین المللی را با تحلیل اثر فراریت نرخ ارز و انحرافی که بر تجارت دارد را بررسی میکند و آنگاه بررسی می کند آیا انحرافات نرخ ارز بر تصمیمات دولت در زمینه ی سیاستهای تجاری اثر میگذارد. این متدولوژی از تخمین مدلهای اثرات ثابت بر یک مجموعه داده ی گروهی دقیق تشکیل میشود که حدودا از صد کشور و ده سال تشکیل میشود (2009-2000). یافته های این مطالعه عموما با یافته های آثار اخیر در حمایت از اهمیت انحراف نرخ مبادله همراستا است. این مقاله هم چنین شواهدی را نشان میدهد که از این استدلال حمایت میکند که سیاست تجاری برای جبران برخی پیامدهای یک ارز بیش ارزش گذاری شده، به ویژه با توجه به مداخلات آنتی دامپینگ(مخالفت تبعيض قيمت بين بازار داخل و خارج از کشور) بکار میرود.
1.مقدمه
مذاکرات اخیر در زمینه ی عدم تعادلهای دائمی تجارت و طغیان مجدد اقدامات محدود کننده ی تجارت غیر مرسوم به یک نفع تجدید شده در اثر نرخهای ارز در زمینه ی تجارت بین المللی منجر شده است. با وجود تعداد زیادی از مطالعات در زمینه ی این موضوع، اثر واقعی نرخهای ارز (تغییر و فراریت) در زمینه ی تجارت بین المللی، هنوز یک مساله ی قابل بحث و جدال آمیز است. آثار نظری در زمینه ی این مساله، هدایت کمی ارائه میدهد، به عنوان استنباطی که نرخهای ارز، مستقیما بر تجارت اثر میگذارند، به شماری از فرضیات وابسته است که در همه ی موارد صدق نمیکنند.
مورد مطالعه ترین بعد رابطه بین نرخ ارز و تجارت به فراریت نرخ ارز مربوط است. اثبات اساسی که برای آن افزایش در فراریت نرخ ارز به تجارت بین المللی پایین تر منجر خواهد شد، این است که خطرات و هزینه های داد و ستد وابسته به تغییر پذیری نرخ ارز وجود دارد و این خطرات، انگیزه برای داد و ستد را کاهش میدهد. یافته های آثار اقتصادی پیرامون این مساله، در چند دهه ی اخیر تکامل یافته است. در حالیکه مطالعات اولیه، اثرات معکوسی از فراریت نرخ ارز بر تجارت، مطالعات بعدی، اثرات بسیار کوچکی را یافته اند یا اثراتی که فقط به کشورهای در حال توسعه محدود میشد. به علاوه، استفاده از روشهای کمّی اصلاح شده به شک گرایی بیشتری در مورد علیت فراریت نرخ ارز کوتاه مدت، بر تجارت بین المللی منجر شد. به طور مختصر، رابطه ی بین دو متغیر، احتمالا با تاکید بر باورپذیری سیاست دراز مدت نسبت به علیت کوتاه مدت، هدایت میشود. به علاوه هر رابطه ای بین فراریت و تجارت بین المللی، میتواند از طریق علیت معکوس هدایت شود، که در آن جریانهای تجاری به تثبیت نوسانات نرخ ارز واقعی کمک میکند، لذا فراریت، نرخ ارز را کاهش میدهد. در هر موردی، چندین دلیل وجود دارد که فراریت اغلب برای تجارت بین المللی، مساله ی بحرانی محسوب نمیشود.
4. نتیجه گیری ها
این مقاله، میزان اثری را بررسی میکند که نرخهای ارز بر تجارت بین المللی و سیاست تجاری به جا میگذارد. این تحلیل مبتنی بر تخمین اقتصاد سنجی مدلهای اثرات ثابت با استفاده از یک مجموعه داده ی دو جانبه ی جریانهای تجاری، نرخهای ارز و سیاست تجاری برای حدود صد کشور متشکل از یک دوره ی زمانی ده ساله است.
یافته های این مقاله، عموما با یافته های ادبیات اخیر حمایت کننده از اهمیت انحراف نرخهای ارز همراستا است، در حالیکه پی میبرد فراریت نرخهای ارز کوتاه مدت، عموما یک دغدغه ی جدی نیست. به طور دقیق تر، نتایج حاکی از این است انحرافات نرخهای ارز، بر جریانهای تجاری بین المللی در شیوه ای قابل توجه اثر نمیگذارد. پی برده شده است کم ارزشگذاری ارز، صادراتها را ارتقا داده و وارداتها را محدود میکند. از نظر بزرگی، انحرافات بین کل ارزها به انحراف تجاری قابل سنجش در حدود یک درصد از تجارت جهانی منجر میشود.

بدون دیدگاه