دانلود ترجمه مقالات با قیمت ارزان

دانلود مقالات ترجمه شده با قیمت ارزان با فرمت ورد و پی دی اف
ترجمه مقاله یادگیری عمیق و کاربرد های آن در زیست پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری عمیق و کاربرد های آن در زیست پزشکی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب

ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نظارت و تشخیص تشنج نوزادی با پردازش سیگنال ویدیویی

ترجمه مقاله نظارت و تشخیص تشنج نوزادی با پردازش سیگنال ویدیویی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله روانشناسی مدرن نفس - نشریه Sage

ترجمه مقاله روانشناسی مدرن نفس - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مکانیسم هم رسوبی سیلیکون کاربید با کبالت الکترولیت - نشریه IOP

ترجمه مقاله مکانیسم هم رسوبی سیلیکون کاربید با کبالت الکترولیت - نشریه IOP

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اندازه گیری رضایت مشتری: چرا، برای چه و چگونه - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اندازه گیری رضایت مشتری: چرا، برای چه و چگونه - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از سوابق و پیامدهای تعامل برند - نشریه امرالد

ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از سوابق و پیامدهای تعامل برند - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدیریت بحران استراتژیک در توریسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بحران استراتژیک در توریسم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بیولوژی سرطان متابولیک (سوخت و ساز بدن) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیولوژی سرطان متابولیک (سوخت و ساز بدن) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اندازه گیری ویژگی های دینامیکی ستون-خاک منجمد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری ویژگی های دینامیکی ستون-خاک منجمد - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20