مقالات ترجمه شده ارزان فناورزی اطلاعات (IT)

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی فناورزی اطلاعات (IT)
ترجمه مقاله پوشش آگاه از زمانبندی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پوشش آگاه از زمانبندی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله توسعه شبکه های عصبی برای کاهش نویز

ترجمه مقاله توسعه شبکه های عصبی برای کاهش نویز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله  GeoSRS یک سیستم پیشنهاد دهنده اجتماعی هیبرید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله GeoSRS یک سیستم پیشنهاد دهنده اجتماعی هیبرید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله الگوریتم قطره های آب هوشمند بر اساس انتخاب و ترکیب خدمات

ترجمه مقاله الگوریتم قطره های آب هوشمند بر اساس انتخاب و ترکیب خدمات

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک گونه شناسی از راهبردهای پارک تحقیقاتی دانشگاه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک گونه شناسی از راهبردهای پارک تحقیقاتی دانشگاه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله KnowNet برای مدیریت شبکه سازمانی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله KnowNet برای مدیریت شبکه سازمانی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اندازه گیری ساختار و روش های ارزیابی در MIS و پژوهشی رفتاری - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله اندازه گیری ساختار و روش های ارزیابی در MIS و پژوهشی رفتاری - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 48
صفحات فارسی: 88