مقالات ترجمه شده ارزان فناورزی اطلاعات (IT)

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی فناورزی اطلاعات (IT)
ترجمه مقاله پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تکنولوژی ها برای همگرایی نظارت ویدئویی و چند رسانه ای

ترجمه مقاله تکنولوژی ها برای همگرایی نظارت ویدئویی و چند رسانه ای

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تشریح پهنای کم باند دسکتاپ و بخش ویدئویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشریح پهنای کم باند دسکتاپ و بخش ویدئویی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مروری بر وب معنایی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر وب معنایی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23