مقالات ترجمه شده ارزان فناورزی اطلاعات (IT)

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی فناورزی اطلاعات (IT)
ترجمه مقاله پروتکل پویای موثر قدرتمند MAC برای شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله پروتکل پویای موثر قدرتمند MAC برای شبکه های حسگر بی سیم

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی الگوریتم ‌های زمان بندی شغلی در محاسبات گرید

ترجمه مقاله بررسی الگوریتم ‌های زمان بندی شغلی در محاسبات گرید

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش تئوری در تحقیق سیستم های اطلاعاتی و جنسیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش تئوری در تحقیق سیستم های اطلاعاتی و جنسیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله نوار پوشیدنی هوشمند برای تشخیص استرس - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نوار پوشیدنی هوشمند برای تشخیص استرس - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله حسابرسی انسجام عمومی در داده های ابری مشترک و پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابرسی انسجام عمومی در داده های ابری مشترک و پویا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله موتور قاعده کارآمد برای سیستم ساختمان هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله موتور قاعده کارآمد برای سیستم ساختمان هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله شبکه های تحویل محتوی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شبکه های تحویل محتوی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله در هم سازی چند رسانه ای و شبکه بندی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله در هم سازی چند رسانه ای و شبکه بندی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سیستم نظارت بر سلامت هوشمند و امن مبتنی بر اینترنت اشیا

ترجمه مقاله سیستم نظارت بر سلامت هوشمند و امن مبتنی بر اینترنت اشیا

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16