ترجمه مقاله پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی: روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس
عنوان انگلیسی
E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
23
سال انتشار
2017
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f389
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی فناوری اطلاعات و علوم ارتباطات اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اینترنت و شبکه های گسترده و روابط عمومی
مجله
تحقیق اینترنتی - Internet Research
کلمات کلیدی
نظری سطح تفسیر، پیام های شفاهی-الکترو روابط اجتماعی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
شکل گیری فرضیه ها
روابط اجتماعی و اشتراک گذاری پیام های شفاهی-الکترونیکی
روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس
روش
طراحی محرک ها و بررسی های دستکاری
روند تجربی
نتایج
بحث
اثرگذاری های تحقیق
اثرگذاری های مدیریتی
محدودیت ها و تحقیقات بیشتر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose In this study, we explore intentions to share e-WOM messages on social media websites depending on tie-strength, perceptions of temporal distance, and the concreteness of promotional messages. Design/methodology/approach A 2 x 2 x 2 mixed design is used. Temporal distance (near vs. distant) and message concreteness (text vs. picture) are between-subjects factors; sharing intentions (close friends vs. general public) is a within-subjects factor. Findings Findings indicate that consumers are more likely to share promotional messages with their strong rather than weak ties. If they perceive that purchases will occur soon, concrete promotional messages will more strongly motivate them to share the message with their friends. However, if they perceive that purchases will occur in the distant future, abstract messages are more motivating. The difference occurs because construal level theory is more effective among strong e-WOM ties. Originality/value By studying senders’ perspectives, we make a new theoretical and practical contribution to the emerging literature on e-WOM communication. Specifically, we show how senders are persuaded to share information with their strong or weak-tie audiences according to the concreteness of a message and temporal distance. We add construal level theory and advertising message processing to the domain of e-WOM and social ties research.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف
در این مقاله، به بررسی اهدافی می پردازیم تا پیام های شفاهی-الکترونیکی را در وب سایت های رسانه اجتماعی به اشتراک گذاریم که به قدرت روابط، نگرش به فاصله زمانی و ملموس بودن پیام بازرگانی بستگی دارد.
طراحی/روش/رویکرد
طراحی ترکیب 2×2×2 به کار می رود. فاصله زمانی ( نزدیک در برابر دور) و ملموس موردن پیام (متنی در برابر تصویری) عوامل بین فردی بوده و هدف اشتراک گذاری ( دوستان صمیمی در برابر عموم مردم) عامل درون فردی است.
یافته ها
یافته ها نشان می دهند که مصرف کنندگان به احتمال بیشتر پیام های بازرگانی را با اقوام نزدیک خود به جای اقوام دور به اشتراک می گذارند. اگر بدانند که خریدها به زودی رخ خواهد داد، پیام های ارتبا دهنده ملموس به احتمال قوی تر آنها را انگیزه می بخشد تا پیام را با دوستان خود به اشتراک بگذارند. به هر حال، اگر آنها درک کنند که خریدها در آینده دور رخ خواهند داد، پیام های نامحسوس بیشتر انگیزه می دهند. تفاوت رخ می دهد چون نظریه سطح تفسیری در بین روابط پیام های شفاهی-الکترونیکی موثرتر است.
تازگی/ارزش
بامطالعه دیدگاه های ارسال کنندگان، اثرگذاری عملی و نظری عمده ای به ادبیات نوپدید راجع به ارتباطات پیام های شفاهی-الکترونیکی پدید می آوریم. به طور ویژه نشان می دهیم که ارسال کنندگان چگونه متقاعد می شوند که اطلاعات را با مخاطبین روابط قوی و ضعیف خود بر طبق محسوس بودن پیام و فاصله زمانی به اشتراک گذارند. نظریه سطح تفسیری و پردازش پیام تبلیغاتی را به حیطه تحقیقات روابط اجتماعی و پیام های شفاهی-الکترونیکی می افزاییم.

بدون دیدگاه