ترجمه مقاله رواناب آب در سطح جاده جنگل های کوهستانی

ترجمه مقاله رواناب آب در سطح جاده جنگل های کوهستانی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رواناب آب در سطح جاده جنگل های کوهستانی
عنوان انگلیسی
Water runoff from road surface in mountain forests
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2014
نشریه
Apcz
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6424
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی و مهندسی آب
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی جنگل و آبیاری و زهکشی
مجله
سوالات بوم شناختی - Ecological Questions
دانشگاه
اداره مهندسی جنگل دانشکده جنگلداری، دانشگاه کشاورزی کراکوف
کلمات کلیدی
مقدار رواناب، شبیه سازی، شبکه جاده جنگلی، گودال جاده، زهکشی شیب
فهرست مطالب
چکیده
1. معرفی
2. مواد و روش ها
1-2. منطقه مورد مطالعه
2-2. مقادیر رواناب
3-2. محاسبات انجام شده در شبیه سازی رواناب سطحی شبکه ای جاده های جنگلی
3. نتایج
1-3. مقدار رواناب سطحی
2-3. شبیه سازی سطح رواناب شبکه ای از جاده های جنگلی
4. بحث و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Forest roads are treeless strips of land without any natural cover, appropriately shaped in a longitudinal and transverse direction, along which traffic is possible. Road embankments and surfaces are made of proper materials, with the preservation of technological requirements and particular attention to the density of subbases in the road construction. Surface water runoff occurs on all roads as a result of rainfall, because material density of the surface hinders or blocks the infiltration and the road gradient causes the water movement. Precipitation intensity and ground filtration capacity determine the runoff quantity. In forest areas, the surface runoff basically occurs on road surfaces and timber depots, while outside those sites, it rarely occurs in natural and not devastated areas. The paper presents the results of measurements of the surface-runoff intensity from forest dirt roads along several surveyed sections. Some sections were characterised by a high escarpment of the excavation and cross-cut canal for subsurface runoff. The unit intensity from measurement sessions of various precipitation levels was presented, as well as those from the period of snow cover melting. Measurements were taken every 15 minutes. On the basis of these measurements, simulation calculations of the amount of water were performed assuming the homogeneity of the area, the road network and precipitation characteristics, which can occur in the form of surface runoff on forest roads with similar characteristics, in the area of 100 ha, with the road network density of 15 m·ha-1 and 25 m·ha-1, during the precipitation lasting 3 h. These values were referred to the total water quantity from such precipitation and compared with the standard water consumption by an average consumer.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جاده های جنگلی مسیرهای بی درختی از زمین بدون هیچ گونه پوشش طبیعی هستند که بطور مناسبی در جهت طولی و عرضی شکل گرفته اند، که در طول آن ترافیک امکان پذیر است. خاکریزهای جاده و سطوح، از طریق حفظ نیازهای تکنولوژیکی و توجه خاص به تراکم زیرسازی ها در ساخت و ساز جاده از مواد مناسب ساخته شده اند. رواناب آب سطحی در تمام جاده ها به عنوان یک پیامد بارندگی رخ می دهد ، چون تراکم مواد سطحی، نفوذ را مانع می شود یا مسدود می کند و شیب جاده سبب حرکت آب می شود. شدت بارش و ظرفیت تصفیه زمین مقدار رواناب را تعیین می کند. در مناطق جنگلی، رواناب سطحی اساساً در سطوح جاده ای و انبارهای چوب رخ می دهد، در حالی که در خارج از این مناطق در حالت طبیعی و مناطق ویران نشده به ندرت رخ می دهد. این مقاله، نتایج حاصل از اندازه گیری شدت رواناب سطحی جاده های خاکی جنگل در میان چند بخش بررسی شده را ارایه می دهد. برخی از بخش ها بوسیله یک سرازیری تند از حفاری و کانال عبوری رواناب سطحی متمایز شده اند. واحد شدت اندازه گیری فصلی سطوح مختلف بارش ارایه شده است، همچنین آنهایی که حاصل از دوره ذوب پوشش برفی هستند. اندازه گیری ها هر 15 دقیقه یکبار گرفته شد. بر اساس این اندازه گیری ها، محاسبات شبیه سازی شده از مقدار آب با فرض همگن بودن منطقه، شبکه جاده ای و ویژگی های بارش، انجام شد که بشکل رواناب سطحی در جاده های جنگلی با ویژگی های مشابه، در منطقه 100 هکتاری، با تراکم شبکه جاده ای 15 m·ha-1و 25 m·ha-1، در طول بارش 3 ساعته می تواند رخ دهد. این مقادیر به مقدار کل آب حاصل از چنین بارش هایی ارجاع داده شدند و با مصرف آب استاندارد توسط یک مصرف کننده به طور متوسط مقایسه شدند.

بدون دیدگاه