پاورپوینت های رشته مدیریت

ترجمه مقاله استفاده از رسانه های اجتماعی مرتبط با کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از رسانه های اجتماعی مرتبط با کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله توانایی مدیریت، لحن اطلاعیه های سود و واکنش بازار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله توانایی مدیریت، لحن اطلاعیه های سود و واکنش بازار - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ابهام، مسائل دانش و اقدام کارآفرینی

ترجمه مقاله ابهام، مسائل دانش و اقدام کارآفرینی

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 44
دانلود رایگان مقاله بررسی راهبردهای واکنش بحران موثر

دانلود رایگان مقاله بررسی راهبردهای واکنش بحران موثر

  • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 0