دانلود رایگان مقالات انگلیسی تاریخ

ترجمه مقاله شکل گیری علوم فلسفه و تاریخ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکل گیری علوم فلسفه و تاریخ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تاریخ در حوزه دیجیتال - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاریخ در حوزه دیجیتال - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله آن سوی مرزها: روم باستان و شبکه های تجاری اوراسیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آن سوی مرزها: روم باستان و شبکه های تجاری اوراسیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله حجم صادرات ابریشم خام ایرانی در دوره صفوی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله حجم صادرات ابریشم خام ایرانی در دوره صفوی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله اختلاف عرب-اسرائیل و نفوذ اروپا به فلسطین عثمانی - نشریه Sage

ترجمه مقاله اختلاف عرب-اسرائیل و نفوذ اروپا به فلسطین عثمانی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 23