تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود خلاصه مقاله بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم (ترجمه خلاصه)

عنوان فارسی: بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم: یک بررسی چندروشی از نقش عوامل کودک و والدین
عنوان انگلیسی: Emotion dysregulation in children with autism: A multimethod investigation of the role of child and parent factors
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9 (خلاصه شده)
سال انتشار : 2022 تعداد کلمات متن خلاصه : 2000
فونت متن خلاصه : بی نازنین سایز متن خلاصه : 14
زبان متن خلاصه : فارسی نشریه : الزویر - Elsevier
کد محصول : kh12351
محتوای فایل : docx حجم فایل : 23.84Kb
رشته های مرتبط: پزشکی، روانشناسی
گرایش های مرتبط: روانشناسی رشد، روانپزشکی، مغز و اعصاب، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
این محصول متن خلاصه شده مقاله "بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم: یک بررسی چندروشی از نقش عوامل کودک و والدین" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده

فصل 1: مقدمه

فصل 2: روش ها

2-1 شرکت کنندگان

2-2 مقیاس ها

2-2-1 پیامد 1: بدتنظیمی هیجان مشاهده شده

2-2-2 پیامد 2: گزارش والدین درباره بدتنظیمی هیجان کودک

2-3 عوامل کودک

2-3-1 نشانه شناسی اوتیسم

2-3-2 کنترل بازداری

2-4 عوامل والدین

2-4-1 استرس والدین

2-4-2 فرزندپروری ذهن آگاهانه

2-4-3 متغیرهای کنترل

2-5 رویه ها

2-6 تحلیل داده

فصل 3: نتایج

3-1 میزان بدتنظیمی هیجان در وظیفه استیصال

3-2 همبستگی های دومتغیره در میان متغیرها

3-3 رگرسیون سلسله مراتبی

3-4 تحلیل تعدیل گری

فصل 4: بحث و دلالت ها

نمونه متن مقاله خلاصه شده

تحلیل داده

همبستگی های رو (rho) اسپرمن نخست محاسبه شدند تا ارتباطات دومتغیره میان خصوصیات والدین و فرزند (یعنی SRS-CI، SRS-RIRB، بازداری BRIEF ، BMPS، استرس DASS)، و بدتنظیمی هیجانِ مشاهده شده و گزارش شده توسط والدین (پرسش پژوهشی 1) سنجیده شود. هم خطی چندگانه ی متغیرهای پیش بینی کننده از طریق بررسی همبستگی میان عوامل والدین و فرزند لحاظ شدند. دو رگرسیون خطی انجام شد تا ارزیابی شود که آیا متغیرهای سطح کودک و سطح والدین، بدتنظیمی هیجان مشاهده شده و بدتنظیمی هیجان گزارش شده توسط والدین را به ترتیب پیش بینی می کنند یا خیر (پرسش پژوهشی 2). سن کودک و بهره ی هوشی در گام نخست از هر رگرسیون واردسازی شدند، و آنگاه متغیرهای کودک و والدین در گام دوم واردسازی شدند. ماکروی PROCESS برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت که این موضوع را ارزیابی کند که آیا استرس والدین و فرزندپروری ذهن-آگاهانه رابطه ی میان عوامل سطح کودک (آنانی که به طور معنی داری با پیامدهای بدتنظیمی هیجان مرتبط بودند) و هر دو مقیاس بدتنظیمی هیجان (پرسش پژوهشی 3) را تعدیل می کنند یا خیر.

محصولات مشابه