دانلود خلاصه مقاله بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم (ترجمه خلاصه)
قیمت خرید این محصول
۲۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم: یک بررسی چندروشی از نقش عوامل کودک و والدین
عنوان انگلیسی
Emotion dysregulation in children with autism: A multimethod investigation of the role of child and parent factors
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2022
فونت متن خلاصه
بی نازنین
سایز متن خلاصه
14
زبان متن خلاصه
فارسی
نشریه
الزویر - Elsevier
تعداد کلمات متن خلاصه
2000
کد محصول
kh12351
رشته های مرتبط
پزشکی، روانشناسی
گرایش های مرتبط
روانشناسی رشد، روانپزشکی، مغز و اعصاب، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده
فصل 1: مقدمه
فصل 2: روش ها
2-1 شرکت کنندگان
2-2 مقیاس ها
2-2-1 پیامد 1: بدتنظیمی هیجان مشاهده شده
2-2-2 پیامد 2: گزارش والدین درباره بدتنظیمی هیجان کودک
2-3 عوامل کودک
2-3-1 نشانه شناسی اوتیسم
2-3-2 کنترل بازداری
2-4 عوامل والدین
2-4-1 استرس والدین
2-4-2 فرزندپروری ذهن آگاهانه
2-4-3 متغیرهای کنترل
2-5 رویه ها
2-6 تحلیل داده
فصل 3: نتایج
3-1 میزان بدتنظیمی هیجان در وظیفه استیصال
3-2 همبستگی های دومتغیره در میان متغیرها
3-3 رگرسیون سلسله مراتبی
3-4 تحلیل تعدیل گری
فصل 4: بحث و دلالت ها
نمونه متن مقاله خلاصه شده
تحلیل داده

همبستگی های رو (rho) اسپرمن نخست محاسبه شدند تا ارتباطات دومتغیره میان خصوصیات والدین و فرزند (یعنی SRS-CI، SRS-RIRB، بازداری BRIEF ، BMPS، استرس DASS)، و بدتنظیمی هیجانِ مشاهده شده و گزارش شده توسط والدین (پرسش پژوهشی 1) سنجیده شود. هم خطی چندگانه ی متغیرهای پیش بینی کننده از طریق بررسی همبستگی میان عوامل والدین و فرزند لحاظ شدند. دو رگرسیون خطی انجام شد تا ارزیابی شود که آیا متغیرهای سطح کودک و سطح والدین، بدتنظیمی هیجان مشاهده شده و بدتنظیمی هیجان گزارش شده توسط والدین را به ترتیب پیش بینی می کنند یا خیر (پرسش پژوهشی 2). سن کودک و بهره ی هوشی در گام نخست از هر رگرسیون واردسازی شدند، و آنگاه متغیرهای کودک و والدین در گام دوم واردسازی شدند. ماکروی PROCESS برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت که این موضوع را ارزیابی کند که آیا استرس والدین و فرزندپروری ذهن-آگاهانه رابطه ی میان عوامل سطح کودک (آنانی که به طور معنی داری با پیامدهای بدتنظیمی هیجان مرتبط بودند) و هر دو مقیاس بدتنظیمی هیجان (پرسش پژوهشی 3) را تعدیل می کنند یا خیر.

برچسب‌ها: مقاله خلاصه شده

بدون دیدگاه