دانلود پاورپوینت بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم

دانلود پاورپوینت بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم
قیمت خرید این محصول
۳۴,۰۰۰ تومان
دانلود نمونه رایگان
فرمت مقاله
پاورپوینت
قابلیت ویرایش پاورپوینت
دارد
قابلیت پرینت
دارد
کد محصول
P12351
تعداد اسلایدها
21
عنوان کامل مقاله
بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم: یک بررسی چندروشی از نقش عوامل کودک و والدین
رشته های مربوط
پزشکی، روانشناسی
گرایشهای مربوط
روانشناسی رشد، روانپزشکی، مغز و اعصاب، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
فهرست
فصل 1: مقدمه
فصل 2: روش ها
2-1 شرکت کنندگان
2-2 مقیاس ها
2-2-1 پیامد 1: بدتنظیمی هیجان مشاهده شده
2-2-2 پیامد 2: گزارش والدین درباره بدتنظیمی هیجان کودک
2-3 عوامل کودک
2-3-1 نشانه شناسی اوتیسم
2-3-2 کنترل بازداری
2-4 عوامل والدین
2-4-1 استرس والدین
2-4-2 فرزندپروری ذهن آگاهانه
2-4-3 متغیرهای کنترل
2-5 رویه ها
2-6 تحلیل داده
فصل 3: نتایج
3-1 میزان بدتنظیمی هیجان در وظیفه استیصال
3-2 همبستگی های دومتغیره در میان متغیرها
3-3 رگرسیون سلسله مراتبی
3-4 تحلیل تعدیل گری
فصل 4: بحث و دلالت ها
عکس بخشی از پاور + بخشی از متن پاور

بخشی از متن پاورپوینت

تحلیل داده

همبستگی های رو (rho) اسپرمن نخست محاسبه شدند تا ارتباطات دومتغیره میان خصوصیات والدین و فرزند (یعنی SRS-CI، SRS-RIRB، بازداری BRIEF ، BMPS، استرس DASS)، و بدتنظیمی هیجانِ مشاهده شده و گزارش شده توسط والدین (پرسش پژوهشی 1) سنجیده شود. هم خطی چندگانه ی متغیرهای پیش بینی کننده از طریق بررسی همبستگی میان عوامل والدین و فرزند لحاظ شدند. دو رگرسیون خطی انجام شد تا ارزیابی شود که آیا متغیرهای سطح کودک و سطح والدین، بدتنظیمی هیجان مشاهده شده و بدتنظیمی هیجان گزارش شده توسط والدین را به ترتیب پیش بینی می کنند یا خیر (پرسش پژوهشی 2). سن کودک و بهره ی هوشی در گام نخست از هر رگرسیون واردسازی شدند، و آنگاه متغیرهای کودک و والدین در گام دوم واردسازی شدند. ماکروی PROCESS برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت که این موضوع را ارزیابی کند که آیا استرس والدین و فرزندپروری ذهن-آگاهانه رابطه ی میان عوامل سطح کودک (آنانی که به طور معنی داری با پیامدهای بدتنظیمی هیجان مرتبط بودند) و هر دو مقیاس بدتنظیمی هیجان (پرسش پژوهشی 3) را تعدیل می کنند یا خیر.

نکات
- تنها در فروشگاه اینترنتی ایران عرضه میتوانید قبل از خرید برای اطمینان از محتوای محصول، قسمتی از مقاله پاورپوینت را به طور رایگان دانلود کنید و در صورت رضایت خریداری نمایید.

- تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به گروه آموزشی ایران عرضه بوده و هرگونه انتشار این مقاله پاورپوینت به صورت انبوه بدون اخطار قبلی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.


بدون دیدگاه