مقالات ترجمه شده رشته سیستمهای الکترونیک دیجیتال

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستمهای الکترونیک دیجیتال
ترجمه مقاله مبدل دیجیتال مستقیم برای حسگر مقاومتی المان فعال تکی‌ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مبدل دیجیتال مستقیم برای حسگر مقاومتی المان فعال تکی‌ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پاک کردن/ضبط 20 Mb/s حافظه فلش توسط عملیاتی نامتقارن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پاک کردن/ضبط 20 Mb/s حافظه فلش توسط عملیاتی نامتقارن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مبدل دوشیبی مقاومت به دیجیتال - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مبدل دوشیبی مقاومت به دیجیتال - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل سازی نیرو و مشخصه یابی گیت های منطقی بر پایه گرافین - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی نیرو و مشخصه یابی گیت های منطقی بر پایه گرافین - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تحلیل جمع کننده توان پایین پرسرعت و با فضای کارآمد - نشریه IJARCCE

ترجمه مقاله تحلیل جمع کننده توان پایین پرسرعت و با فضای کارآمد - نشریه IJARCCE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تقویت کننده عملیاتی rail to rail برنامه پذیر یک ولتی توان پایین - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقویت کننده عملیاتی rail to rail برنامه پذیر یک ولتی توان پایین - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بهره برداری جهت آنتن در معماری NOC بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهره برداری جهت آنتن در معماری NOC بی سیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله تکنولوژی مونتاژ و سیم کشی پلتفرم PLC در برنامه کاربردی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تکنولوژی مونتاژ و سیم کشی پلتفرم PLC در برنامه کاربردی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16