مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش مکاترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش مکاترونیک
ترجمه مقاله میرا سازی SSR با استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله میرا سازی SSR با استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله یک طراحی کنترل نوین MPPT برای سیستم های تولید برق توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک طراحی کنترل نوین MPPT برای سیستم های تولید برق توربین بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله یک الگوریتم برنامه ریزی مسیر برای پارک اتوماتیک موازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک الگوریتم برنامه ریزی مسیر برای پارک اتوماتیک موازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تضمین پایداری گذرا برای میکروشبکه های Ad Hoc DC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله محافظت از ریز شبکه با استفاده از رله های دیجیتال

ترجمه مقاله محافظت از ریز شبکه با استفاده از رله های دیجیتال

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله طراحی و اجرای مراقبت های سلامتی در سیستم های نظارتی وایرلس

ترجمه مقاله طراحی و اجرای مراقبت های سلامتی در سیستم های نظارتی وایرلس

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7