مقالات ترجمه شده رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله تصویربرداری سه بعدی منفعل از سیستم های گسل لرزه ای پیچیده

ترجمه مقاله تصویربرداری سه بعدی منفعل از سیستم های گسل لرزه ای پیچیده

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله الگوریتم LSQR بهینه شده موازی برای توموگرافی ارتعاشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم LSQR بهینه شده موازی برای توموگرافی ارتعاشی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مدل سازی گریز از مرکز تعامل بین گسلش معکوس و تونل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی گریز از مرکز تعامل بین گسلش معکوس و تونل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله سیستم شناسایی سریع میزان خسارت های حاصل از زمین لرزه بر پل ها

ترجمه مقاله سیستم شناسایی سریع میزان خسارت های حاصل از زمین لرزه بر پل ها

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله پاسخ غیر خطی خاک - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله پاسخ غیر خطی خاک - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله برآورد رطوبت در یک توده معدنی

دانلود ترجمه مقاله برآورد رطوبت در یک توده معدنی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله سونامی توهوکو ژاپن، مارس ۲۰۱۱

دانلود ترجمه مقاله سونامی توهوکو ژاپن، مارس ۲۰۱۱

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32