ترجمه مقاله مقایسه رانش زمین نزدیک به گسل و دور از گسل بر رفتار غیرخطی زلزله پل های معلق - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مقایسه رانش زمین نزدیک به گسل و دور از گسل بر رفتار غیرخطی زلزله پل های معلق - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقایسه رانش زمین نزدیک به گسل و دور از گسل بر رفتار غیرخطی زلزله پل های معلق
عنوان انگلیسی
Comparison of near-fault and far-fault ground motion effects on geometrically nonlinear earthquake behavior of suspension bridges
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2012
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6686
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و ژئوفیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
زلزله، سازه و زلزله شناسی
مجله
خطرات طبیعی - Natural Hazards
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فنی Karadeniz، ترکیه
کلمات کلیدی
پل معلق، رانش زمین دور از گسل، رانش زمین نزدیک به گسل، غیرخطی بودن هندسی، رفتار غیرخطی زلزله، اثر P- دلتا
فهرست مطالب
1. مقدمه
2. رانش نزدیک به گسل و دور از گسل
3. مثال های عددی
3.1 پاسخ زلزله پل معلق بوگازیچی (اولین بوسفور)
3.1.1 پاسخ های برج
3.1.2 پاسخ های عرشه
3.2 پاسخ زلزله پل معلق فاتح سلطان محمد (دومین بوسفور)
3.2.1 پاسخ های برج
3.2.2 پاسخ های عرشه
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper presents a comparison of near-fault and far-fault ground motion effects on geometrically nonlinear earthquake behavior of suspension bridges. Bog˘azic¸i (The First Bosporus) and Fatih Sultan Mehmet (Second Bosporus) suspension bridges built in Istanbul, Turkey, are selected as numerical examples. Both bridges have almost the same span. While Bog˘azic¸i Suspension Bridge has inclined hangers, Fatih Sultan Mehmet Suspension Bridge has vertical hangers. Geometric nonlinearity including P-delta effects from self-weight of the bridges is taken into account in the determination of the dynamic behavior of the suspension bridges for near-fault and far-fault ground motions. Near-fault and far-fault strong ground motion records, which have approximately identical peak ground accelerations, of 1999 Chi-Chi, 1999 Kocaeli, and 1979 Imperial Valley earthquakes are selected for the analyses. Displacements and internal forces of the bridges are determined using the finite element method including geometric nonlinearity. The displacements and internal forces obtained from the dynamic analyses of suspension bridges subjected to each fault effect are compared with each other. It is clearly seen that near-fault ground motions are more effective than far-fault ground motion on the displacements and internal forces such as bending moment, shear force and axial forces of the suspension bridges.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این مقاله مقایسه اثرات رانش زمین دور و نزدیک به گسل بر رفتار زلزله غیرخطی پل های معلق را ارائه می کند. پل های معلق بوگازیچی (اولین بوسفور) و فاتح سلطان محمد (دومین بوسفور) که در استانبول ترکیه ساخته شده اند، به عنوان نمونه های عددی این مطالعه انتخاب شده اند. هر دو پل دهانه تقریبا یکسانی دارند. در حالی که پل معلق بوگازیچی چنگک های مورب دارد، پل معلق فاتح سلطان محمد چنگک های عمودی دارد. غیرخطی بودن هندسی از جمله اثرات P-دلتا از سوی خودوزن پل ها در تعیین رفتار دینامیک پل های معلق برای رانش زمینی نزدیک به گسل و دور از گسل مد نظر قرار می گیرد. سوابق رانش زمین قوی نزدیک به و دور از گسل که تقریبا اوج شتاب زمینی یکسانی داشتند، در سال 1999 چی-چی، 1999 کوجالی، و 1979 زلزله های ایمپریال ولی برای تحلیل انتخاب شده اند. جابجایی و نیروهای داخلی پل ها با استفاده از روش عنصر متناهی از جمله غیرخطی بودن هندسی تعیین شدند. جابجایی ها و نیروهای داخلی بدست آمده از تحلیل های دینامیک پل های معلق تحت هر اثر گسل با یکدیگر مقایسه می شوند. مشخص شده است که رانش زمینی نزدیک به گسل اثر بیشتری بر جابجایی و نیروهای داخلی دارد تا  رانش دور از گسل مانند لحظه خمش، نیروی برشی و نیروهای محوری پل های معلق.


بدون دیدگاه