ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - یک مطالعه قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه متا رابی ناحیه شوآی غربی اتیوپی
عنوان انگلیسی
GIS based Grid overlay method versus modeling approach – A comparative study for landslide hazard zonation (LHZ) in Meta Robi District of West Showa Zone in Ethiopia
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7799
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
ژئوفیزیک و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سنجش از راه دور و زلزله شناسی
مجله
مجله مصری سنجش از دور و علوم فضایی - The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences
دانشگاه
دانشکده علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه آدیس آبابا، اتیوپی
کلمات کلیدی
جایگذاری شبکه، مدلسازی GIS، شاخص در آمادگی زمین لغزه، ارزیابی خطر زمین لغزه
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مرور کلی ناحیه مورد مطالعه
2.1 موقعیت مکانی
2.3 زمین شناسی
3. متدولوژی
4.فهرست زمین لغزه
5. آماده سازی داده ها و محاسبات
5.1 محاسبات شاخص آمادگی زمین لغزه (LSI)
5.2 تاثیر عامل سببی بر زمین لغزه های گذشته
5.2.1 مواد شیب
5.2.2 شیب
5.2.3 جهت شیب
5.2.4 زاویه فراز
5.2.5 کاربری زمین و پوشش گیاهی
5.2.6 اثر سطحی آبهای زیر زمینی
5.3 تحلیل جایگذاری شبکه ای برای ارزیابی خطر زمین لغزه
5.3.1 پردازش زمین شناسی عوامل سببی
5.4 ارزیابی خطر زمین لغزه از طریق مدلسازی GIS
6. نتایج و بحث
6.1 ناحیه بندی خطر زمین لغزه از طریق روش "جایگذاری شبکه ای"
6.2 ناحیه بندی خطر زمین لغزه از طریق رویکرد مدلسازی
6.3 روش جایگذاری شبکه ای
6.3.2 مدلسازی GIS
6.4 اثر بخشی روش "جایگذاری شبکه ای" در برابر "مدلسازی GIS " در ارزیابی LHZ
7.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The present study area is located in Meta Robi District of West Showa Zone in Oromiya Regional State in Ethiopia. The main objective of the present study was to evaluate landslide hazard zonation (LHZ) by utilizing ‘Grid overlay’ and ‘GIS modeling’ approaches. Also, it was attempted to know the effectiveness of the two methods. The methodology followed was based on the analysis of past landslides in the area. For the present study six causative factors namely; slope material, slope, aspect, elevation, land use and land cover and groundwater surface traces were considered. Later, Landslide Susceptibility Index (LSI) was computed based on the relative influence of causative factors on past landslides. For the ‘Grid overlay’ method a grid with cells 10 m by 10 m was overlaid over the study area and later it was geo-processed to delineate various sub-classes of each causative factor. LSI values were assigned to each sub-causative factor within each grid cell and a ‘Total Landslide Susceptibility Index’ was calculated to produce the LHZ map. For ‘GIS modeling’ the same causative factors and similar LSI values were utilized. In the case of LHZ map prepared by the ‘Grid overlay’ method about 82% of past landslides fall within ‘very high hazard’ or ‘high hazard’ zones whereas in the case of ‘GIS modeling’ about 95% of past landslides fall within ‘very high hazard’ or ‘high hazard’ zones. Finally, the validation showed that ‘GIS modeling’ produced better LHZ map. Also, ‘Grid overlay’ method is more tedious and time consuming as compared to GIS modeling.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
حوزه مطالعاتی فعلی، در منطقه متا رابی ناحیه شوآی غربی در ایالت منطقه ای ارومیای اتیوپی واقع شده است. هدف اصلی مطالعه ی فعلی، ارزیابی ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) با استفاده از رویکردهای "جایگذاری شبکه" و "مدلسازی GIS " بود. از این گذشته، سعی شد اثر بخشی دو روش، شناخته شود. متدولوژی دنبال شده مبتنی بر تحلیل زمین لغزه های گذشته در ناحیه بود. برای مطالعه کنونی شش عامل سببی بویژه مواد شیب، شیب، جهت شیب، زاویه فراز، کاربری زمین و پوشش زمین و آثار سطحی آب های زیر زمینی، مد نظر قرار گرفتند. بعدها، شاخص آمادگی زمین لغزه (LSI) بر مبنای تاثیر نسبی عوامل سببی بر زمین لغزه ها، محاسبه شد. برای روش "جایگذاری شبکه ای"، یک شبکه ی دارای سلولهای m10 در m 10 روی ناحیه ی مورد مطالعه جایگذاری شد و بعد برای ترسیم دسته های فرعی هر عامل سببی، مورد پردازش زمین شناسی قرار گرفت. ارزشهای LSI به هر عامل سببی فرعی در هر خانه شبکه اختصاص داده شد و یک "شاخص آمادگی خطر زمین لغزه ی کلی" برای تولید نقشه LHZ محاسبه شد. برای مدلسازی GIS، عوامل سببی یکسان و ارزشهای LSI مشابه بکار رفت. در مورد نقشه  LHZ تهیه شده توسط روش "جایگذاری شبکه ای" در مورد 82% از زمین لغزه های گذشته، بین نواحی "بسیار پر خطر" یا نواحی " با خطر بالا" قرار میگیرند در حالیکه مورد "مدلسازی GIS" در مورد 95% زمین لغزع ها در نواحی "بسیار پر خطر" یا "با خطر بالا" واقع میشود. نهایتا، این ارزیابی نشان داد "مدلسازی GIS" نقشه ی LHZ بهتری را ایجاد نمود. از این گذشته، روش "جایگذاری شبکه" در مقایسه با مدلسازی GIS کسل کننده تر و زمان برتر است.

بدون دیدگاه