مقالات ترجمه شده رشته تشخیص بیماری های دهان و دندان

لیست مقالات ترجمه شده رشته تشخیص بیماری های دهان و دندان
ترجمه مقاله پریودنتیت در پمفیگوئید و پمفیگوس دهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پریودنتیت در پمفیگوئید و پمفیگوس دهانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله عوارض مرتبط با پروتزهای متحرک نگه داشته شده با ایمپلنت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوارض مرتبط با پروتزهای متحرک نگه داشته شده با ایمپلنت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اثرات بابونه بر درمان زخم دهان

دانلود ترجمه مقاله اثرات بابونه بر درمان زخم دهان

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12