دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر در سروتیپ های آگرگاتی باکتر اکتینیومیست کومیتان
عنوان انگلیسی
Differential transcription of virulence genes in Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotypes
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2013
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4409
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
دندانپزشکی، پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
تشخیص بیماریهای دهان و دندان،علوم سلولی و مولکولی، ویروس شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، مهندسی بافت و ژنتیک
مجله
مجله میکروب شناسی دهان و دندان
دانشگاه
گروه میکروبیولوژی، موسسه علوم زیست پزشکی، دانشگاه سائو پائولو، برزیل
کلمات کلیدی
آگرگاتی باکتر اکتینیومیست کومیتان، بیان ژن، سلول اپی تلیال، عفونت
فهرست مطالب
پیش زمینه
هدف
طرح
مواد و روش ها
سویه های باکتریایی و شرایط کشت
کشت سلولی اپی تلیال
روش ادهیژن(اتصال)
آنالیز رونویسی ژن
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Background: Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotypes are clearly associated with periodontitis or health, which suggests distinct strategies for survival within the host. Objective: We investigated the transcription profile of virulence-associated genes in A. actinomycetemcomitans serotype b (JP2 and SUNY 465) strains associated with disease and serotype a (ATCC 29523) strain associated with health. Design: Bacteria were co-cultured with immortalized gingival epithelial cells (OBA-9). The adhesion efficiency after 2 hours and the relative transcription of 13 genes were evaluated after 2 and 24 hours of interaction. Results: All strains were able to adhere to OBA-9, and this contact induced transcription of pgA for polysaccharide biosynthesis in all tested strains. Genes encoding virulence factors as Omp29, Omp100, leukotoxin, and CagE (apoptotic protein) were more transcribed by serotype b strains than by serotype a. ltxA and omp29, encoding the leukotoxin and the highly antigenic Omp29, were induced in serotype b by interaction with epithelial cells. Factors related to colonization (aae, flp, apaH, and pgA) and cdtB were upregulated in serotype a strain after prolonged interaction with OBA-9. Conclusion: Genes relevant for surface colonization and interaction with the immune system are regulated differently among the strains, which may help explaining their differences in association with disease.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
پیش زمینه: سروتیپ های آگرگاتی باکتر اکتینیومیست کومیتان ارتباط روشنی با پریودونتیت ها و یا سلامتی داشته و راهبرد های مجزایی را برای بقا در بدن میزبان در اختیار می گذارد.
هدف: ما به بررسی پروفایل رونویسی ژن های مربوط به بیماریی زایی در سویه های سروتیپ های آگرگاتی باکتر اکتینیومیست کومیتان b(JP2 و SUNY 465) مرتبط با بیماری و سروتیپ سویه (ATCC 29523) مربوط به سلامتی پرداختیم.
طرح: باکتری ها با سلول های اپیتلیال لثه (OBA-9) هم کشت شدند. کارایی چسبندگی بعد از 2 ساعت و رونویسی نسبی 13 ژن بعد از 2 و 24 ساعت فعل و تعامل ارزیابی شدند.
نتایج: همه سویه ها قادر به اتصال به OBA-9 بودند و این تماس منجر به رونویسی pgA برای بیوسنتز پلی ساکارید در همه سویه های تست شده گردید. ژن های کند کننده فاکتور های بیمار گر نظیر Omp29, Omp100، لوکوتوکسین و CagE( پروتین آپوپتوتیک) توسط سویه های سروتیپ b نسبت به سروتیپ a بیشتر رونویسی شد. ltxA و omp29 کد کننده لئوتوکسین و Omp29 آنتی ژن در سروتیپ b با اثرات متقابل با سلول های اپی تلیال القا شد. فاکتور های مربوط به کلونیزاسیون (aae, flp, apaH و pgA) و cdtB در سویه سروتیپ a بعد از افزایش تعامل و فعل و انفعال با OBA-9. تنظیم افزایشی شد.
نتیجه گیری: ژن های مربوط به کلونیزاسیون و فعل و انفعال با سیستم ایمنی به طور متمایز در میان سیوه ها تنظیم شدند که این به توجیه تفاوت های آن ها در ارتباط با بیماری کمک زیادی می کند.

بدون دیدگاه