ترجمه مقاله شناسایی آنتی ‌بیوگرام استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سوربینوس در نمونه پوسیدگی دندان

ترجمه مقاله شناسایی آنتی ‌بیوگرام استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سوربینوس در نمونه پوسیدگی دندان
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شناسایی و پروفایل آنتی ‌بیوگرام استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سوربینوس در نمونه های پوسیدگی دندان
عنوان انگلیسی
Identification and Antibiogram Profile of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus from Dental Caries Subjects
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2015
نشریه
Japsonline
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8804
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
دندانپزشکی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
تشخیص بیماری های دهان و دندان
مجله
مجله علوم دارویی کاربردی - Journal of Applied Pharmaceutical Science
دانشگاه
گروه میکروب شناسی، دانشکده هنر و علوم J.J. Pudukkottai، هند
کلمات کلیدی
تست حساسیت به آنتی‌بیوتیک، استرپتوکوک موتانس، استرپتوکوک سوربینوس، پوسیدگی دندان، MSB آگار، توالی‌یابی 16S rDNA
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش‌ها
جدایه‌های باکتریایی
جداسازی DNA ژنومی
آنتی ‌بیوگرام
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج و بحث
نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Dental caries is one of the oldest disease in the world and its causative agent is mutans streptococci (MS). Among MS, Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus are implicated in caries active subjects. The objective of this study was to identify and determine the antibiogram profile of S. mutans and S. sobrinus isolates. The dental plaque samples were collected from caries active subjects (aged 35-44 years) and later identified by 16S rDNA sequencing. Out of 65 clinical isolates 36 (55.38%) were S. mutans and 5 (7.69%) were S. sobrinus. Antibiogram profiling was performed to determine the susceptibility of 6 β-Lactam antibiotics (penicillin, ampicillin, cefotaxime, cephalothin, cefazolin and methicillin) and 2 non β-Lactam antibiotics (erythromycin and chloramphenicol) by disc diffusion method. All S. mutans and S. sobrinus isolates were susceptible to the antibiotics employed in this study. Penicillin and ampicillin were the most effective antibiotics against S. mutans and S. sobrinus isolates and no resistance found. The study concludes that all the isolates were susceptible to the antibiotics, and suggests that taking extra precaution while prescribing antibiotics will maintain the bacteria with less resistance. It also recommends to use an alternative prevention, such as a plant extract to avoid upcoming resistance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پوسیدگی دندان یکی از قدیمی‌ترین بیماری‌ها در جهان است و عامل ایجاد آن استرپتوکوک موتانس (MS) می‌باشد. در میان باکتری‌های MS، استرپتوکوکوک موتانس و استرپتوکوک سوربینوس در نمونه‌های پوسیدگی فعال دخیل هستند. هدف این مطالعه شناسایی و تعیین پروفایل آنتی‌بیوگرام از جدایه‌های S. Mutans و S. sobrinus بود. نمونه‌های پلاک دندان از افراد مبتلا به پوسیدگی فعال (سن 35-44 سالگی) جمع‌آوری شده و بعد از آن توسط توالی‌یابی S rDNA 16 شناسایی شدند. از بین 65 جدایه بالینی، 36 نمونه (55.38%) S. mutans و 5 نمونه (7.69%) S. sobrinus بودند. تهیه پروفایل آنتی‌بیوگرام برای تعیین حساسیت 6 آنتی‌بیوتیک‌های بتا- لاکتام (پنی‌سیلین، آمپی‌سیلین، سفوتاکسیم ، سفالوتین، سفازولین و متی‌سیلین) و 2 آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام (اریترومایسین و کلرامفنیکول) با استفاده از روش انتشار دیسک انجام شد. تمام جدایه‌های S. Mutans و S. Sobrinus به آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در این مطالعه حساس بودند. پنی‌سیلین و آمپی‌سیلین موثرترین آنتی‌بیوتیک‌ها در برابر جدایه‌های S. Mutans و S. Sobrinus بودند و هیچ مقاومتی مشاهده نشد. مطالعه به این نتیجه رسید که تمام جدایه‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها حساس هستند و این موضوع نشان می‌دهد در صورتی که با احتیاط بیشتری مصرف شوند؛ تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها باکتری را با مقاومت کمتر حفظ خواهد کرد. پژوهش حاضر همچنین توصیه می‌کند از یک روش پیشگیری جایگزین ماننده عصاره گیاهی برای جلوگیری از مقاومت آتی استفاده شود.

بدون دیدگاه